Submitted by Anonymous (not verified) on Fri, 06/25/2021 - 11:42
Momsafgifter2021.png

Ny opdateret pjece om moms og afgifter

25/06-2021

Dansk Golf Union har i samarbejde med revisionsfirmaet Redmark opdateret Moms- og Afgiftspjecen. Både på moms- og afgiftsområdet er der væsentlige ændringer. Vi anbefaler derfor, at klubbens økonomiansvarlige får orienteret sig om ændringerne.

Specielt er der væsentlige ændringer i forhold til klubbens mulighed for godtgørelse af elafgift, hvor der fra 1. januar 2021 er fuld godtgørelse af elafgift – også for el, der anvendes til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling. Klubben skal derfor ikke længere foretage en opdeling mellem el, der anvendes til proces og el, der anvendes til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling. Satserne for elektricitet og vand er opdateret i folderen.

Pjecen gennemgår også de nye regler om udtagningsmoms, der træder i kraft den 1. juli 2021. Specielt klubber der udlejer fast ejendom med moms – f.eks. til en forpagter af klubbens café – skal være opmærksom på, at det kan blive dyrt at hæve den frivillige momsregistrering for udleje af caféen.

Se den nye moms og afgifter pjece her