Hammelhajer og Hvalunger svømmer forrest i ny juniorstil

13/06 - 2019 | Claus Rødgaard Thomsen

Holdnavnene siger meget om ånden i den indsats for at rekruttere juniorer, som en halv snes danske klubber har sat gang i.

EnHjørringerne, Stensballebjørnene, Møllespirerne, Giverafferne.

 - Det handler alt sammen om, at golf skal læres ved leg og sjov og hygge, siger Rikke Haurvig, der er ansat i Dansk Golf Union som udviklingskonsulent på juniorområdet.

Baggrunden for de skægge juniorhold med de legesyge navne er ellers alvorlig nok.

I Danmark er antallet af juniorspillere reduceret med en tredjedel på ti år. Vi er nu nede på 7.000 spillere under 18 år. Derfor skal der tænkes nyt.

Den rekruttering, som Dansk Golf Union nu satser på i tæt samarbejde med ti danske klubber, er en del af en samlet strategi for at vende udviklingen i dansk juniorgolf. Og fokus er på, at golf skal være sjovt.

Det skal være sjovt at være barn og gå til golf. En række nye hold er ved at opstå i Danske klubber.

Det kræver et brud med visse dele af den kultur, der typisk har hersket i golfklubberne. Eksempelvis er der brug for flere frivillige hænder, når børnene dukker op til træning.

- Ofte handler juniortræning om, at pro-træneren underviser juniorer to gange to timer om ugen. Og han har jo den faglige ekspertise. Men han skal også servicere klubbens 700 andre medlemmer og er dermed ofte meget presset på tid, og har ofte ikke tid til at lave forberedelse, sætte øvelser op og tale med det enkelte barn omkring skoledagen, vennerne eller andre ikke-golftekniske ting, siger Rikke Haurvig.

Derfor skal man i klubberne bruge frivillige på præcis samme måde, som vi kender det fra svømmehallerne og fodboldbanerne. Voksne, som kan give børn gode oplevelser på golfbanen: Når børnene bliver lidt dygtigere og bidt af golf kan de modtage mere specialiseret undervisning hos pro’en.

- Mange har måske ikke tænkt på sig selv som “frivillige træner” i golfklubben, fordi de ikke tror, de har kompetencerne til at rette på nogens sving eller grip. Men det er slet ikke afgørende, når man er 5-10 år gammel. Det afgørende er at det enkelte barn føler sig set, og at de har en positiv voksenkontakt, lyder det fra Rikke Haurvig.

Når man retter blikket mod mindre børn og bevæbner sig med sjove navne og bruger bolde med mange farver, hulahopringe og diverse sjove rekvisitter, der omdanner golfbanen til en legeplads, så er det for at fange børnene der, hvor de er, og dermed opdager en særlig kærlighed til deres sport.

- Det er ærgerligt, hvis vi misser det vindue, hvor børnene vælger sport. Så er vi bagud fra start. Og golf kan de helt rigtige ting for denne aldersgruppe. Det er vigtigt, at de bliver motorisk udfordret, og det kan golf. Det er vigtigt, at de er udendørs, og det kan golf også, forklarer Rikke Haurvig.

De ti klubber, der er en del af projektet, er udvalgt fordi de har oplevet et stort fald i antallet af juniorer, men også fordi de har udvist interesse for at sætte fokus på rekruttering af børn på en helt ny måde.

Rikke Haurvig fortæller dog, at man også andre steder i landet søger samme vej - og med god succes.

- Vi er ikke ude og opfinde den dybe tallerken. Vi er inspireret af små tendenser, som vi kan se virker. Og det er ganske enkelt et spørgsmål om at møde børnene i et univers, de synes er sjovt.

Målet er, at hver af de ti klubber får minimum 15 børn til at melde sig ind.

Erfaringer fra de ti klubber vil siden blive gjort tilgængelige for alle danske golfklubber. Juniorprojektet er nært beslægtet med det rekrutteringsprojekt, som Dansk Golf Union i år gennemfører i 20 forskellige danske golfklubber.

De ti klubber, der har oprettet juniorhold med fokus på leg og hygge er:

Stensballegaard (Stensballebjørnene)

Hjørring (EnHjørringerne)

Mølleåen (Møllespirerne)

Hammel (Hammel Hajerne)

Vallø (Hvalungerne)

Ikast

Mollerup (Mollerup Tigers)

Aabenraa (Astronauterne)

Ledreborg (Miniløverne)

Give (Giverafferne)

 

Deltag i debatten
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer