Børnemiljøer golf

Opstartshold - sådan kommer du i gang

Der har i mange år været et ensartet fokus på det at være junior i Danmark og vi har historisk og lidt forenklet placeret alle børn og unge i samme kasse uden at tage hensyn til deres behov og ønsker. Vi er som udgangspunkt gode til dem som gerne vil og ikke mindst kan spille spillet, som vi voksne kender det. Groft sagt, kan man sige, at vi opdrager børnene ind i en voksenkultur og giver dem som, leger vores voksenleg opmærksomheden og mulighederne.

 • 60% af alle børn og unge der spiller golf i Danmark, har et hcp. på 36 eller derover

 • Gennemsnits hcp. for alle juniorer er 43

 • 69% er meldt ud indenfor de første 2 år og er dermed aldrig kommet rigtigt i gang

 • 76% af udmeldte juniorer havde sidste år et hcp. over 36

Når vi vender blikket mod medlemsudviklingen og på de tendenser som udspiller sig, må vi
erkende at vi som sport ikke lykkes godt nok med at favne alle målgrupper. Derfor har vi valgt at
fokusere endnu mere på målgruppen for de yngste. Både fordi denne gruppe generelt er
nedprioriteret og fordi det er dem som forlader sporten, men også fordi vi ser et uforløst og stort
rekrutterngspotentiale for denne målgruppe.
Alle børn skal have mulighed for at nyde golfsporten og de yngste er ingen undtagelse. Derfor har
vi søsat projektet ”Opstartshold”. Opstartshold er et tilbud til de yngste og nyeste børn og er som
navnet indikerer, hold som skal sikre en god start på livet som golfspiller.
Omdrejningspunktet er læring gennem leg og holdet bygges derfor op om et univers som børnene
kan udfolde sig i.

Proceduren er simpel, men den virker. I finder på et fængende holdnavn, vi tegner maskotten og leverer den til brug på tryk og web. Derefter skal træningen og de øvrige aktiviteter omkring holdet gennemsyres af universet og fortællingen. Med andre ord er konceptet allerede lavet og klar til at hive direkte ned af hylden og bruge.

Gavnlige effekter:

 • Det er sjovt og øger kreativiteten hos både børn og voksne

 • Børnene kan relatere til konceptet. Herunder øvelserne, den nye tone og den visuelle stil

 • Det trækker tråde til resten af juniorafdelingen og de øvrige hold

 • Det gør det nemmere at kommunikere præcist

 • Det kræver kun menneskelige færdigheder at bidrage

 • Paraderne er sænket – alle kan være med

 • Forældreengagementet øges – ikke golfspillende forældre finder også vej

Se mere om projektet og om de mange andre hold, der allerede er godt i gang. Vi hjælper også gerne med inspiration til træningen. Det eneste i skal gøre at er sige til, så kommer vi.

Skal i med på landkortet og har i lyst til at starte hold for de mindste og nyeste eller mangler i inspiration til jeres allerede eksisterende hold, så tag fat i udviklingskonsulent Christian Møller – chm@dgu.org


Børn på hoved golf

De mange børneuniverser og de gode fortællinger har vist sig at være et stærkt redskab hvad angår denne målgruppe. Ikke kun i forhold til at gøre opmærksom på holdet og dets den nye tone og stil, men i lige så høj grad i forhold til at skabe miljøer, hvor både børn, forældre, bedsteforældre, frivillige og trænere trives, udvikles og har det sjovt.  

Vi har efterhånden fået rigtig mange klubber med på landkortet og vi ved at lige så mange klubber selv har taget lignende initiativer. Med den øgede interesse for golfsporten, ser vi heller ingen grundt til at træde på bremsen. Derfor fortsætter vi med at samarbejde med de klubber, som gerne vil med på ideen om at skabe attraktive tilbud for de yngste. Et samarbejde der tager udgangspunkt i klubbens ønsker og behov og som uden tvivl vil trække mange positive tråde til resten af juniorarbejdet i klubben. 

 

Kontakt

Christian Møller

Udviklingskonsulent Juniorer og træning
Mobil: +45 2383 6811
E-mail: chm@dgu.org
 • Børn og unge

 • Træning

 • Træneruddannelser

Med støtte fra