Rådgivning til klubdrift

Gennem en lang række aktiviteter arbejder Dansk Golf Union for golfspillets udbredelse og for at give golfspillerne de bedst mulige betingelser for at dyrke deres sport. DGU's sekretariat med ca. 30 medarbejdere varetager i det daglige DGU's udvikling og drift. Sekretariatet er inddelt i en række fagområder, hvor vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig i dit arbejde som bestyrelse- eller udvalgsmedlem.

På disse sider kan du få et indtryk af, hvad vi i DGU kan gøre for at hjælpe dig i dit daglige arbejde som bestyrelsesmedlem i en dansk golfklub.

 

Vi vil også anbefale, at du tilmelder dig KlubNyt. Her bringer vi hver uge vigtige informationer til bestyrelsesmedlemmer og andre, der yder en indsats i klubben.

Rådgivningspakker

Flere medlemmer

Det største satsningsområde for DGU er at hjælpe de danske golfklubber til at få flere medlemmer. Dette gør vi både gennem Golfens Dag og Spil med Dag - to nationale kampagner rettet mod interesserede i golf og gennem en lokal indsats, hvor DGU hjælper klubberne i at markedsføre sig selv og egne produkter. Du kan læse meget mere om at få flere medlemmer her

 

Golfspilleren i Centrum

Golfspilleren i Centrum sætter fokus på, hvad der kræves for at golfklubben får flere positive ambassadører blandt medlemmer og gæster. Og udpeger de områder hvor der er mulighed for forbedringer, og kontinuerligt måle på, om golfklubben udvikler sig i den ønskede retning.

Læs mere om Golfspilleren i Centrum (ipaper)

 

Begynderforløb

I udarbejdelsen af de nye minimumskrav til golfkørekortet, har DGU og PGA set nærmere på eksisterende og nye begynderforløb. DGU og PGA anbefaler to typer af begynderforløb, der adskiller sig i tidsforbrug og tilgang og henvender sig til hver sin målgruppe. De to begynderforløb er:

  • Golfspiller på 10 uger

  • Golfspiller på en weekend

Fælles for de to forløb er, at minimumskravene til, hvad den nye golfspiller skal gennemgå skal være opfyldt, før vedkommende kan erhverve sig Golfkørekortet. Læs mere om de nye begynderforløb her

 

Medlemsundersøgelser

Hvilke spørgsmål funderer du som pro, forretningsfører, bestyrelse, greenkeeper, restauratør over? Er svarene fra de ti herrer på terrassen repræsentative for resten af klubben? DGU kan opsætte og gennemføre en medlemsundersøgelse for alle klubbens medlemmer med netop din klubs spørgsmål.

 

Procesdag

Vision, målsætning og handleplaner kan på en procesdag med klubbens medlemmer være et nyttigt redskab til golfklubbens fortsatte arbejde. DGU har konsulenter, som kan rådgive og gennemføre sådan en proces for din golfklub.

 

Vejledning i udvalgsarbejde

Hvordan organiserer du bedst mulig udvalget, således at arbejdet ikke bliver for omfattende og der kan ske en løbende udvikling og kontinuitet i udvalgsarbejdet? DGU har konsulenter, som ud fra klubbens størrelse, medlemssammensætning, målsætninger og visioner, kan hjælpe med organisering af udvalgsarbejdet.

 

Kurser

DGU udbyder en række kurser, som er relevante i forhold til klubbens bestyrelse og øvrige arbejde omkring breddegolf. Læs mere her

 

Folkeoplysning

Foreningerne er med folkeoplysningsloven sikret tilskud til aktiviteter for børn og unge. Her ud over skal kommunen stille ledige offentlige lokaler til rådighed og give tilskud til private lokaler. DGU har konsulenter, som kan rådgive om din golfklubs tilskudsmuligheder.

 

Forsikring

Golfklubber, som er medlemmer af Dansk Golf Union er en del af den kollektive forsikring under Tryg, som indbefatter ansvarsforsikring, arbejdsskade, psykologisk krisehjælp, idrætsrejse og retshjælp.
Læs mere om denne forsikringsaftale på www.idraettensforsikringer.dk

 

Organisering

Golfklubber kan organiseres på mange forskellige måder alt efter størrelse, ejerforhold og arbejdsområder. DGU rådgiver golfklubberne i at opnå en funktionel organisering i forhold til de behov og muligheder, som gælder i den enkelte golfklub.

 

Paragolf

I samarbejde med Parasport Danmark (tidligere Dansk Handicap & Idræts Forbund) arbejder DGU på at udvikle handicapgolfsporten i Danmark og skabe bedre rammer for de handicappede i golfsportens verden. Dette sker blandt andet gennem en handicapcertificering af de danske golfklubber.
Læs mere om handicapvenlige golfklubber og paragolfsporten

 

Integration

DGU arbejder på at forbedre integrationen i de danske golfklubber, både inden for socialt dårligt stillede børn og unge, samt på tværs af etniske grupper i samfundet.