21/03 - 2017 | Thomas Hartwich

"Hvorfor lige Short Game konceptet?"

Behovet, kravene og ønskerne fra både eksisterende og nye medlemmer er større end nogensinde før, og vi skal derfor sørge for at følge med tidens trends og samfundets udvikling for at imødekomme de mange ønsker.

Forskning viser, at vi vælger og fravælger vores idræt ud fra bestemte parametre. Der er altså klar evidens for, hvorfor vi vælger enten at blive i klubben eller forlade den. Først og fremmest er det meget vigtigt, at vi kontinuerligt enten danner eller opretholder sociale relationer og gennem disse opnår en form for tilhørsforhold. Vi skal, med andre ord, føle at vi er en del af et fællesskab. Derudover vil vi som mennesker og golfspillere gerne opleve at blive bedre til vores sport. På et tidspunkt i vores golfkarriere er vi derfor nødt til at se en udvikling af vores færdigheder, for at opretholde glæden ved spillet. Netop glæden er også et centralt emne i forbindelse med fastholdelse af interesse. Vi vil føle glæde i alt, der vedkommer vores timer i golfklubben. Med den rigtige organisering, kan Short Game være et let tilgængeligt og godt middel til at skabe ovenstående.

 

DGU Short Game kan være med til at øge mulighederne for tilstedeværelse

Hvor vi før i tiden indordnede os de allerede skabte rammer, vil vi i dag i højere grad selv være med til at skabe rammerne. Vi vil have mulighed for at deltage, når det passer os. Derfor anbefaler DGU, at skabe et “drop in” miljø, hvor muligheden for deltagelse øges. Med andre ord anbefaler vi, at bruge Short Game som en ekstra fast ugentlig eller 14. dags aktivitet og dermed imødekomme medlemmernes – og måske kommende medlemmers - ønsker om tilgængelighed og fleksibilitet. Det kan jo netop også bruges som et rekrutteringsværktøj, hvis man åbner op for at lade udefrakommende spille banen. Og i forlængelse heraf, kan det måske være med til at knytte stærke bånd til lokalsamfundet i golfklubbens nærområde. 

 

DGU Short Game er for alle

DGU Short Game har primært været forbeholdt de unge, men flere klubber har i de seneste år formået at danne en kultur, hvor også den ældre del af medlemmerne deltager flittigt. DGU Short Game er forholdsvis let at integrere i klubben, og hvis det organiseres på den rigtige måde, kan det blive en stor gevinst for alle medlemmerne i klubben. DGU Short Game kan skabe samvær mellem medlemmer samt udvikling og fleksibilitet for den enkelte – tre parametre, som altså i dag er afgørende for vores til- og fravalg af idræt.

 

DGU Short Game er også en oplagt aktivitet for begyndere, juniorer såvel som seniorer. Det korte spil er afgørende for at blive en god golfspiller, men endnu vigtigere i denne sammenhæng er det, at der er mulighed for at få nogle store successer for en ny golfspiller, fordi det i starten er lettere at få ram på bolden i det korte spil. DGU Short Game består af 8 øvelser indenfor putning og indspil, som spilles som en ”golfrunde” med scorekort og det hele – så det giver en følelse af at være rigtig golf. Det er en måde at lege det korte spil ind på, og der er ofte god stemning og plads til at skabe gode relationer under øvelserne også.