Miljøarbejde intro

Golfbaner er en del af det danske landskab, og derfor er miljøarbejdet en naturlig del af det af passe og pleje en golfbane. Med omkring 13.000 ha golfbaner ialt er golfsporten en central landskabsforvalter, hvilket forpligter iforhold til at passe godt på natur og miljø. Golfbanedrift skal derfor ske under størst mulig hensyntagen til natur, miljø og landskabelige værdier, og bør tilgodese golfbanearealets multifunktionalitet. Dansk Golf Union indhenter og formidler den nyeste viden på disse områder. Vi har fokus på at bidrage til forskning og udvikling af bæredygtig golfbanedrift, der blandt andet kan føre til udfasning af pesticider i takt med udvikling af alternativer.