Tilskudsmuligheder i en golfklub
- Prioriteret efter relevans for de fleste klubber


 

Hvad

For hvem

Hvem ansøges hos

Folkeoplysning – lokaletilskud

Alle

Lokal kommune

Medlemstilskud til unge under 25 (driftstilskud)

Alle

Lokal Kommune

DIF og DGIs foreningspulje

Alle

https://www.dif.dk/da/forening/stoette

Lokale- og anlægsfonden

Alle

https://www.loa-fonden.dk/

STERF

Alle

www.sterf.org

Udlodningsmidler fra Friluftsrådet

Alle

https://friluftsraadet.dk/tilskud

Velux-fonden - Aktiv af natur

Alle

https://friluftsraadet.dk/aktivafnatur

Nordea Fonden

Alle

Nordea Fonden

Dansk Golf Fond

Alle

Dansk Golf Union

Spar Nord Fonden

Alle

Spar Nord Fonden

Lag midler

(Langeland, Læsø, Samsø, og Ærø)

Lokale aktionsgrupper

Sydbank Fonden

Alle

Sydbank

Tilskud til leder-/instruktør uddannelser

Alle

Lokal Kommune

Udviklingspulje

Alle

Lokal Kommune

Legatbogen

Alle

Legatbogen

15. juni fonden

Alle

http://www.15junifonden.dk/

Augustinus Fonden

Alle

https://augustinusfonden.dk/

Den Obelske Familiefond

Alle

http://obel.com/

Novo Nordisk Fonden

Alle

http://novonordiskfonden.dk/da

Lundbeck Fonden

Alle

https://www.lundbeckfonden.com/

Albani Fonden

Alle

https://albanifonden.dk/

Bikuben Fonden

Alle

www.bikubenfonden.dk

FLS Industries A/S Gavefond

Alle

https://astra.dk/projektboersen/fonde/fls-industries-gavefond

Fonden for træer og miljø

Alle

http://www.fondenfortraeerogmiljoe.dk/

Tuborgfondet

Alle

https://www.tuborgfondet.dk/

Hedeselskabet

Alle

https://www.hedeselskabet.dk/ansoeg-om-stoette

Tilskud til vådområder og vandhuller

Alle

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/vaadomraader-og-vandhuller-jagttegnsmidler/

Tilskud til plantning

Alle

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/plant-for-vildtet/

Tilskud til småplantninger

Alle

https://www.hededanmark.dk/Plantning-med-tilskud.8739.aspx

Ellab-Fonden

Alle

http://ellabfonden.dk/

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond

Alle

http://kongehuset.dk/menu/fonde--legater/kronprins-frederiks-og-kronprinsesse-marys-fond  

KV Fonden - Krista og Viggo Petersens Fond

Alle

https://www.kv-fonden.dk/

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond

Alle

https://www.fogfond.dk/

C.W. Strandes Legatfond

Alle

http://cwsl.dk/

Kongsted Sparekasses Fond

Kongsted/Rønnede og omegn

http://kongstedsparekassesfond.dk/index.php

Fanefjord Sparekasses Fond

Møn, Bogø og Nyord

http://www.fanefjordsparekassesfond.dk/

Trelleborg Fonden

Vestsjælland

Trelleborg Fonden

Fionia Fonden

Fyn og trekantsområdet

Fionia fonden

Fynske Bank Fond

Kunder i fynske Bank

Fynske Bank Fond

EU's Struktur fonde

(primært landdistrikter)

 

almenvelgørende forening. I Hedensted sparer man 150tkr.

Kræver 101 indbetalinger af 200 kr., hvorved klubben kan spare en del moms.

Alle

Hedensted Golf

Fritagelse for ejendomsskat

Klub/forening med egen bane.

Lejer på kommunal jord

Lokal kommune