Regionalmøder

Regionalmøderne er for golfklubbernes bestyrelsesmedlemmer og DGU's bestyrelse. På mødet behandles aktuelle emner. Regionalmøderne giver golfklubberne og DGU's bestyrelsen lejlighed til at mødes under uformelle former og komme i dialog med hinanden. Hvis klubben har specifikke emner, som den gerne vil have taget op på regionalmøderne, er der mulighed for at skrive dette ved tilmeldingen. Golfklubbens bestyrelse opfordres til at sende formanden og næstformand eller substitut for disse til møderne. Det er valgfrit, hvilket regionalmøde man vælger at tilmelde sig til. 

Før selve mødet er der oftest en runde golf i værtsklubben, som typisk begynder kl. 11.00 med gunstart. Selve regionalmødet afholdes fra kl. 17.00-21.00, og kl. 18.00 serveres en let aftensmad.

 

I 2017 afholdes regionalmødet på følgende dato'er:
 

Tirsdag 24. oktober - Frederikshavn Golf Klub 
Onsdag  25. oktober - Holstebro Golfklub - OBS. adressen er: Brandsbjergvej 4, 7570 Vemb
Torsdag 26. oktober - H.C. Andersen Golfklub
Mandag 30. oktober - REE Golfklub
Tirsdag  31. oktober - Sorø Golfklub

 

Tilmeldingen er lukket. 

 

Eventuelle afbud sendes pr. mail til Lone Liebst Christiansen (llc@dgu.org).

Deltagerliste sendes til hver enkelt deltager i ugen op til det enkelte møde. 

 

Dagsorden:

 Kl. 17.00

 Velkomst og indkomne emner, Dansk Golf Unions værktøjskasse

 Kl. 18.00

 Spisning

 Kl. 18.45 

 Nyt fra Dansk Golf Union​:

 
  • Nye resultater fra Golfspilleren i Centrum
  • Den gode begyndelse
  • Den nye persondataforordning
  • Nye regler- og handicap system
  • Kampagnen "Golf gavner"
  • Samarbejde med Ældre Sagen
  • Øvrigt

 Kl. 20.30

 Eventuelt

 Kl. 21.00

 Tak for i aften

For nærmere information kontakt Christina Dalsgaard på mail cda@dgu.org eller på tlf. 4326 2692

 

Materialet fra de foregående år finder du nedenfor.

Regionalmøder