Ønsker din klub flere nye medlemmer? Så er leadgenerering måske noget for jer!

Resultaterne taler for sig selv!

27 golfklubber fordelt over hele landet har i 2020 samarbejdet med Funnel First om hjælp til markedsføring og leadgenerering, som en digital metode til rekruttering af nye medlemmer. Resultaterne i disse 27 golfklubber har været yderst positive med 120 registrerede kundeemner pr golfklub, som efterfølgende i gennemsnit er blevet konverteret til 28 aktive medlemmer på tværs af de deltagende golfklubber.

- I Dansk Golf Union kender vi værdien og vigtigheden af at skaffe nye medlemmer til den enkelte golfklub. Vi vil derfor arbejde på at fordoble antallet af klubber som kaster sig ud i denne form for medlemsrekruttering og markedsføring. På den måde vil lokal leadgenerering kunne tiltrække mere end 6.000 nye kunder på landsplan. Nye kunder som får en positiv oplevelse med at prøve golf og samtidig betaler for denne oplevelse.
Den relativt høje konvertering af kundeemner til betalende medlemmer vi har set i 2020, samt det faktum at antallet af kvinder som rekrutteres via leadgenerering er væsentligt højere end det vi typisk oplever via andre markedsføringskanaler, gør denne rekrutteringsmetode ekstra interessant. Det er nye kunder og andre segmenter end dem vi typisk fanger via de mere klassiske metoder i lokalområdet. Samtidig betyder situationen med corona at golfsporten har en unik mulighed for tiltrække nye medlemmer da golf er en yderst corona venlig idræt. Vi skal udnytte denne mulighed, hvorfor vi i DGU ønsker at sætte endnu mere kraft bag rekrutteringsindsatsen, siger Jonas Meyer som er turnering- og udviklingschef i Dansk Golf Union.


Økonomisk og faglig støtte

I Danmarks Idrætsforbund (DIF) bakker man ligeledes op om dette arbejde med en digital tilgang til rekrutteringsindsatsen. Det har bl.a. resulteret i, at DIF via vækstmidler, støtter dette udviklingsarbejde i en 2-årig periode. Alle deltagende golfklubber får således 5.000 kr. i støtte fra DGU til delvis betaling for samarbejdet med Funnel First.

Samtidig kan alle deltagende golfklubber få konsulentbistand fra DGU til at skabe det bedst mulige setup i golfklubben og dermed sikre at rekrutteringen fungerer mest effektivt. Denne rådgivningsindsats skal både styrke håndteringen og konvertering af kundeemner, samt selve organiseringen af salgsarbejdet internt i golfklubben.


Sådan fungerer det!

Golfklubben etablerer et samarbejde med Funnel First, som er specialister i annoncering på sociale medier og i at rekruttere personer fra lokalområdet, som ønsker at betale for at prøve golf.

Det er Funnel First som har ansvaret for at opsætte kampagner rettet mod forskellige målgrupper, sørger for at kampagnerne performer optimalt, opsætte landingssider for interesserede, indsamle kontaktoplysninger på lokale og “varme” kundeemner, samt hjælpe klubben med at holde styr på de nye kunder bl.a. gennem automatiseret kommunikation. Annoncerne målrettes mod kvinder og mænd i lokalbefolkningen og arrangementet der sælges er enten et 3-timers forløb eller et weekendforløb, hvor alle indtægter for arrangementet tilfalder golfklubben.

Golfklubben kan derfor fokusere på at have dialogen med de nye kundeemner og aftale et tidspunkt, hvor de kan deltage i netop jeres arrangement. Samt naturligvis, at give gæsterne en uforglemmelig oplevelse i golfklubben så konverteringen til nyt medlem bliver så høj som muligt. I løbet af 2020 har vi allerede lært meget om hvordan en golfklub bedst kan håndtere disse mange kundeemner og få størst mulig effekt ud af leadgenerering. 
 

Denne viden og erfaringer er samlet i dette skriv - klik her

 

Hvad koster det?

DGU anbefaler, at golfklubben som minimum kører leadgenerering i to måneder i løbet af sæsonen. Omkostningerne til Funnel First og Facebook er opdelt i opstart, månedlig drift og annoncering. Derudover har golfklubben de udgifter som er forbundet med at afholde “prøv golf” arrangementerne (Undervisning, bespisning osv), samt på positiv siden de indtægter som genereres via deltagerbetalingen. 

 

Første måneds udgift:

Opstartsbeløb til Funnel First: kr. 6.250 (Éngangs beløb for etablering af setup)

Driftsudgift til Funnel First: kr. 0 (Driftsudgiften på 5.000 kr. betaler DGU)

Annoncering på Facebook: kr. 4.500

I alt udgift for golfklubben: kr. 10.750

 

Efterfølgende udgift pr. måned:

Driftsudgift til Funnel First: kr. 5.000

Annoncering på Facebook: kr. 4.500

I alt udgift for golfklubben: kr. 9.500

 

Den gennemsnitlig indtægt for de 27 klubber som deltog i 2020 var 14.000 kr. pr måned, som blev genereret via deltagerbetaling fra de kundeemner som købte en oplevelse i golfklubben. Denne indtægt varierer dog afhængigt af produktindhold og prisfastsættelse.

Funnel First garanterer et minimum på 25 kundeemner pr. måned. Hvis det mod forventning ikke lykkes at skaffe disse 25 kundeemner pr. måned i din golfklub, så reduceres driftsudgifterne til Funnel First proportionelt. 


Hvordan kommer din klub med i projektet?

Ønsker din golfklub også at være én af de 50 golfklubber, som får mulighed for at deltage i projektet, så kontakt hurtigst muligt DGU for at høre mere om mulighederne og få startet indsamling af kundeemner til din golfklub.

 

Kontaktinformation

Udviklings- og Turneringschef
Jonas Meyer
tlf: 21432587
Mail: jmj@dgu.org