Rekrutteringsudvalg

Golf er en af de sportsgrene der dyrkes af flest i Danmark, hvis golfsporten fremover fortsat skal have et godt tag i befolkningen, er vi som branche nødt til at følge med tiden og opprioritere arbejdet med at rekruttere nye medlemmer. Der har ikke tidligere været et udvalg, der har haft ansvaret for “salgsafdelingen” i en golfklub, hvilket har betydet, at der ikke altid har været fuldt overblik over de samlede rekrutteringsaktiviteter og forbrug af ressourcer i en golfklub i forbindelse med at skaffe nye medlemmer. Nu er tiden kommet til, at klubberne skal have opbygget rekrutteringsudvalg, udvalg, der skal sørge for, at klubberne er bedre rustet til at få succes med de skridt, der fører til at potentielle medlemmer møder op i golfklubberne. Det er i den forbindelse vigtigt at klubberne udover at oprette rekrutteringsudvalg, opprioriterer rekrutteringsarbejdet generelt, både i forhold til tid og penge. De ekstra ressourcer der tilføres rekrutteringsarbejdet, kan udover ekstra penge til markedsføring, bruges på klubbens ansatte, det kan være i form af tid hos sekretariatet, træneren eller en ansat projektmedarbejder til at sørge for dette vigtige arbejde.


På disse sider kan du også finde inspiration til, hvad din klub kan gøre for at forbedre rekrutteringsarbejdet, ligesom der ligger drejebøger til markedsføringsaktiviteter og skabeloner til markedsføringsmaterialer til fri afbenyttelse. Du finder også alt om det årlige åbent hus-arrangement Golfens Dag her.


Derudover kan du læse eksempler på, hvad de gør i andre klubber for at tiltrække og fastholde medlemmer, ligesom du kan finde ud af, hvordan din klub kan få besøg af en konsulent fra Dansk Golf Union til en snak eller et forpligtende samarbejde om, hvordan I bliver flere medlemmer i netop din klub.