Sund med golf

Golf gavner sundheden

Samarbejde med sundhedscentre & patientforeninger

Siden 2018 har en række golfklubber samarbejdet med lokale patientforeninger og kommunale sundhedscentre.

Formålet er at give personer med en kronisk sygdom – f.eks. diabetes eller hjerte-kar-sygdomme – en oplagt mulighed for at prøve om golf er den rette motionsform for dem.

Ved at være en kombination af motion, fællesskab og frisk luft i skønne omgivelser kan golf jo noget helt specielt. 

Hvis jeres klub er interesseret i et sådant samarbejde, kan Dansk Golf Union bidrage med følgende:

  • Viden om hvordan man har gjort andre steder

  • Facilitere den indledende kontakt til potentielle samarbejdspartnere

  • Udarbejde materiale til rekruttering af deltagere (folder/flyers, plakater, pressemeddelelser, video etc.)

  • Eventuel lidt økonomisk støtte til trænerudgifter og forplejning

 

For mere information, kontakt:

Peter van Zanten
Projektkonsulent

Tlf. 21 82 48 18
Mail: pza@dgu.org