Viden intro

Forskning, uddannelse og indsamling af best practice udgør fundamentet for den fremtidige viden og udvikling indenfor banepleje. Dansk Golf Union (DGU) støtter forskning gennem STERF - den fællesnordiske golfforskningsfond - ligesom vi i samarbejde med de bedste uddannelsesinstitutioner gennemfører forsøg. Vi bidrager til uddannelse af greenkeepere gennem dialog med skolerne og relevante partnere samt som undervisere og skuemestre. Den opsamlede viden formidles til greenkeepere, baneudvalg og bestyrelser.

Forskning

Greenkeeper uddannelse