Submitted by Anonymous (not verified) on Tue, 05/02/2017 - 14:43
Bold på green.jpg

Spil med lejeforbedring forår

02/05-2017

Efter en kold og våd april måned har vi nu bevæget os ud af perioden for vinterregler og ind i sæsonen. 

Det er IKKE ensbetydende med at man ikke længere må eller bør indføre en midlertidig lokalregel om spil med lejeforbedring. Det er altid banens stand som er afgørende og efter den kolde april måned kan der stadig være mange baner hvor græsset endnu ikke er begyndt at vokse nok til at forholdene er tilstrækkeligt gode til almindeligt spil. 

I forhold til spil med lejeforbedring betyder det at hvis der stadig er behov for at spille med lejeforbedring (og handicapregulere) så skal det meldes til DGU når perioden overstået. Indberetningen foregår via dette link: Indberetning af spil med lejeforbedring

På baner og/eller til turneringer hvor det lokalt vurderes at der bør spilles med lejeforbedring skal en midlertidig Lokal Regel indføres der følge ordlyden i Den Officielle Guide til Golfreglerne - det betyder blandt andet at spil med lejeforbedring kun foregår fra områder der er klippet i fairwayhøjde. 

Afgørelsen er helt op til det enkelte bane-/turneringsudvalg, og der kan altid reguleres handicap når der spilles med lejeforbedring. Når behovet ikke længere er til stede skal den Lokale Regel fjernes og perioden meldes ind til DGU. 

 

Læs mere

Læs evt mere her: BASEURL/artikel/ega-handicapsystemet