Submitted by Anonymous (not verified) on Fri, 04/05/2019 - 15:28
Forår gangbro.png

Spil med lejeforbedring til åbningsturneringen

05/04-2019

Nu begynder det næsten at smage af forår og mange klubber har deres åbningsturnering i weekenden. 

Banerne er flere steder stadig lidt forårstrætte, og græsset endnu ikke er begyndt at vokse nok til at forholdene er tilstrækkeligt gode til almindeligt spil. Det kan betyde at der er behov for at spille med en lokalregel om lejeforbedring - og det er ALTID tilladt hvis banens stand kræver det.  

Da vi i april måned stadig ikke har startet den officielle sæson som defineret i EGA Handiapsystemet (1. maj - 31. oktober), er der IKKE behov for at klubberne indberetter deres brug af spil med lejeforbedring. 

På baner og/eller til turneringer hvor det lokalt vurderes at der bør spilles med lejeforbedring skal en midlertidig lokalregel indføres der følge ordlyden i Den Officielle Guide til Golfreglerne - det betyder blandt andet at spil med lejeforbedring kun foregår fra områder der er klippet i fairwayhøjde. 

Den korte version lyder:

"Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der: har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med et scorekort og i det generelle område, ikke nærmere hullet."

Afgørelsen er helt op til det enkelte bane-/turneringsudvalg, og der kan ALTID reguleres handicap når der spilles med lejeforbedring. Når behovet ikke længere er til stede skal lokalreglen fjernes. 

 

Læs mere

Læs evt mere her om lejeforbedring