Submitted by hkr on
spil på banen golf

Spil på bane

At spille spillet

For juniorer er træning det område, som fylder mest. Det betyder at rigtig mange børn og unge ikke bruger ret meget tid på at spille selve spillet og det bliver ofte en stor mundfuld pludselig at stå på 1. tee på den store bane. Derudover er der også for få baner, som er indrettet efter juniorernes evner og ønsker, hvorfor det ofte ender med en dårlig oplevelse, når man endelig kommer afsted.

Som i enhver anden sport er det vigtigt at komme ud og spille kamp. At spille spillet har stor betydning for børn og unges motivation og generelle deltagelse. Det kræver derfor, at man som klub forsøger at skabe de bedste forudsætninger for at lykkes med dette. Erfaringer fra selve spillet er nemlig med til at sikre en større forståelse for den træning, der tilbydes. Man kan med andre ord nemmere relatere til indholdet i træningen og derigennem sikre at vejen og afstanden fra træning til selve banen ikke bliver for stor.
At spille spillet kan både være i form af turneringsdeltagelse, men lige så vel være en hyggelig tur hjemme på par 3 banen eller en anden mindre bane. Det væsentlige er ikke om man spiller på den store bane hver gang, men snarere om man spiller spillet, frem for kun at stå og træne og dermed øve sig i isolerede øvelser og teknikker. Det vigtige er, at vi formår at indrette banerne, så de passer til juniorernes behov og det er derfor en rigtig god ide at lave juniortees, så alle kan få en god oplevelse på golfbanen.

 

  • Spil på bane og turnering bør prioriteres på lige fod med andre aktiviteter
  • Inddrag spillet i træningen
  • Sørg for hurtigt at vende nye juniorer til at spille på banen (også den store)
  • Inddrag sociale spilformer
  • Målret spillet efter målgruppen – kortere baner, større huller


Turneringsstrukturen gør det muligt for alle at deltage fra dag 1 og der dermed noget for alle
uanset alder, køn eller spillemæssige forudsætninger.

Du finder turneringsmulighederne her