U25 turneringer

Dormy Elite Tour 2022

 

Som i enhver anden sport er det vigtigt at komme ud og spille kamp. Det har derfor stor betydning for juniorerne, at de kommer ud på banen og får prøvet at spille en masse forskellige turneringsformer. Dog behøver alt ikke omhandle det at spille turnering. Blot at få lov til at spille på den store bane har stor betydning for oplevelsen og udviklingen hos den enkelte junior.

Indtil juniorerne har niveau til at begå sig i større turneringer anbefales det at klubben selv arrangere en ugentligt tilbagevendende turnering/spil på bane dag, hvor juniorerne ved, at de altid kan komme ud på banen og der altid er nogle at spille med.

 

Du kan læse mere om de forskellige turneringsformer, som I kan prøve af i jeres klub. Find evt. selv på flere, det er kun fantasien der bør sætte grænsen.


Dansk Golf Union anbefaler at:
 

  • Turnering/spil på banen bør prioriteres på lige fod med andre aktiviteter

  • Inddrage turneringer/spil på banen i træningen

  • Inddrage spil på banen som en del af regel og etikette undervisningen

  • Hurtigt at vende de unge og ikke mindst nye til at spil på banen er en fast del af det at være junior

  • At bruge turneringer/spil på banen til sætte fokus på de sociale aspekter og fællesskaber

  • Benyt mentorordninger for de nyeste juniorer så de hurtigt og trygt kommer i gang med at spille på banen

  • At målrette turneringsformen til målgruppen