Submitted by lfi on
Vejledninger persondata Golf

Vejledninger

Datatilsynet vil være tilsynsmyndighed i forhold til efterlevelsen af de persondataretlige regler. Datatilsynet udgiver løbende vejledninger om specifikke emner, og om overholdelsen af reglerne.

Nedenfor finder du links til de vejledninger, som er relevante for golfklubberne i arbejdet med persondata. Du skal naturligvis være opmærksom på, at der er dele af vejledningerne, som ikke er relevante for en golfklub, men i alle vejledningerne nedenfor, er der relevante dele for golfklubber.

 

Foto på internettet

Læs mere hos datatilsynet her

 

Hvis du har spørgsmål til vejledningerne, er du velkomment til at kontakte Dansk Golf Union, tlf. 43 26 27 00.

 

Vejledninger fra Dansk Golf Union

 

  Gode vaner vedrørende persondata

 Grundlag for behandling af persondata

 Grundprincipper for behandling af persondata

 Vejledning om håndtering af børneattester

 

 

 

 

Vejledninger fra Datatilsynet

 

  Datatilsynets 12 spørgsmål at forholde sig til om persondataforordningen


 Datatilsynets generelle informationspjece om databeskyttelsesforordningen

 

 Datatilsynets vejledning om dataansvarlig og databehandlere

 

 Datatilsynets vejledning om samtykke til behandling af persondata 

 

  Datatilsynets Behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende

 

 Datatilsynets vejledning om overførsel af persondata til tredjelande 

 

  Datatilsynets vejledning om krav om elektronisk fortegnelse

 

   Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder

 

 Datatilsynets vejledning om behandlingssikkerhed - Databeskyttelse gennem design og standardindstillinger

 

 Datatilsynets vejledning om tilsyn med databehandlere og underdatabehandlere

 

 Datatilsynets vejledning om håndtering af brud på persondatasikkerheden

 

 Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold