Med hensyn til denne Regel:

  • Slagspil bruges om spilleformaterne bruttoscore, nettoscore eller maksimum score.
  • Stableford behandles særskilt.

Når en turnering spilles fra to eller flere teesteder (såsom mixet køn eller mixet spillestyrke), kan det – afhængigt af spilleformat og en forskel i Par på de spillede teesteder – være nødvendigt at lægge slag til standardberegningen af det Justerede Spillehandicap for at sikre fair konkurrenceforhold og for at afgøre endelige positioner, resultater og præmier.

  1. Slagspils- og hulspilsformater, hvor resultater noteres som brutto- eller nettoscores. En spiller, der spiller fra et teested med en højere Par, skal have ekstra slag for runden, svarende til forskellen mellem det teested, der spilles fra og teestedet med laveste Par.

    Disse ekstra slag tildeles til spillerens Justerede Spillehandicap på følgende måde:    Note: Hvis størstedelen af feltet spiller fra teestederne med den højeste Par, kan spillere, der spiller fra teesteder med lavere Par alternativt tildeles færre slag for runden, svarende til forskellen mellem Pars.
  1. Slagspils- og hulspilsformater, hvor resultater noteres relativt til Pars. Da en spillers nettoresultat (eller brutto) i forhold til Par for runden sammenlignes direkte med alle andre spilleres resultat, lægges ingen ekstra slag til standardberegningen af det Justerede Spillehandicap, når Par er forskellig for teestederne.
  2. Stableford-formater. Da en spillers totale antal Stablefordpoint for runden sammenlignes direkte med alle andre spilleres resultat, lægges ingen ekstra slag til standardberegningen af det Justerede Spillehandicap, når Par er forskellig for teestederne.