Handicapreglerne bruger Par som en faktor i beregningerne af:

Det er vigtigt, at en nøjagtig Par fastsættes for hvert hul på en golfbane for både mænd og kvinder, og disse værdier bør være printet ved hvert hul på scorekortet.

Det anbefales, at Par fastsættes for hvert hul i overensstemmelse med følgende hullængder:

Par Mænd Kvinder
3 Op til 240 meter
(260 yards)
Op til 200 meter
(220 yards)
4 220 til 450 meter
(240 til 490 yards)
180 til 380 meter
(200 til 420 yards)
5 410 til 650 meter
(450 til 710 yards)
340 til 550 meter
(370 til 600 yards)
6 610 meter og op
(670 yards og op)
520 meter og op
(570 yards og op)

Note: Disse vejledninger tager udgangspunkt i en højde over havet op mindre end 610 meter/2.000 fod.

  • Par er den forventede score for en scratch-spiller på et givet hul og kan sættes på baggrund af sværhedsgrad, justering for effektiv længde, højdeforskel, og tvungne lay-ups og fremherskende vindretning.
  • Hvor en hullængde falder inden for to Par -intervaller, for eksempel 430 meter/470 yards (mænd) eller 365 meter/400 yards (kvinder), kan Par sættes til 4 eller 5 afhængig af sværhedsgrad.
  • Hvor en hullængde falder inden for to Par intervaller, kan det være fornuftigt at sætte Par med hensyn til, hvordan hullet er designet til at blive spillet. Hvis hullængderne for alle teesteder på et specifikt hul for eksempel ligger inden for det anbefalede Par 4 interval for mænd, undtagen det forreste teested på 210 meter/230 yards, kan dette hul stadig tildeles Par 4 på grund af den måde, hullet er designet til at blive spillet.

I Danmark opereres generelt med samme par for mænd og kvinder.

Derudover opereres med et fast interval på teesteders længde i forhold til par. Et huls par afgøres altid af længden for herre klubtee. Ovenstående er selvfølgelig stadig gældende, men der skal søges speciel dispensation og være tungtvejende årsager til ikke at følge nedenstående tabel:

Par Hullængde
3 Op til 230 meter
4 231 til 430 meter
5 431 til 630 meter
6 631 meter og op