Handicaprevisionen giver en Handicapkomité mulighed for at sikre, at en spillers Handicap svarer til deres demonstrerede spillestyrke. Det anbefales stærkt, at Handicapkomitéen gennemfører en handicaprevision mindst én gang årligt for alle de medlemmer, som har valgt den golfklub som hjemmeklub.

 • Handicapsystemets software vil tilbyde rapporter og notifikationer, som hjælper Handicapkomitéerne med at identificere de spillere, der har brug for en handicaprevision. En revision kan udføres én gang årligt eller efter behov.
 • En spiller skal gøres opmærksom på og gives mulighed for at bidrage til handicaprevisionen for så vidt det er praktisk muligt, og spilleren skal have adgang til en appelinstans om ønsket.

Handicaprevisionen kan iværksættes af:

Når Handicapkomitéen gennemfører handicaprevision kan den tage dette i betragtning:

 • Spillerens historiske scorearkiv.
 • Udviklingen i spillerens Handicap, såsom forskelle i Handicaps over de foregående 12-24 måneder.
 • Afvigelser fra spillerens forventede evne til at score.
 • Frekvens for indlevering af scores i de seneste 12 måneder i sammenligning med tidligere 12-måneders perioder.
 • Sammenligning mellem et gennemsnit af Handicapresultater i turneringer og private runder.
 • Sammenligning mellem et gennemsnit af Handicapresultater i hulspil og slagspil.
 • Sammenligning mellem et gennemsnit af Handicapresultater i individuelle turneringer og holdturneringer.
 • Enhver score eller kendte resultater fra spil i et ikke-tilladt spilleformat.
 • Enhver anden viden, som Handicapkomitéen måtte have om spillerens relative spillestyrke, for eksempel forbedret spil efter undervisning, forværret spillestyrke på grund af færre spillede runder, alder, udygtiggørende skader, sygdom eller lignende.
 • Procentdel af tællende scores, som en spiller har indleveret i sin hjemmeklub.
 • Procentdel af tællende scores, som en spiller har indleveret fra private runder.
 • Procentdel af tællende scores, som en spiller har indleveret fra 9-hullers runder.
 • Relevante data om udvikling i Handicap til grundlag for Handicapkomitéens overvejelser.
 • Længden af perioden siden spillerens sidst spillede til sit Handicap.
 • Antallet af scores siden spillerens sidst spillede til sit Handicap.
 • Information fra enhver anden golfklub, som spilleren er medlem af.