Regel 5.8 Begrænsning på stigning i handicap – Cap

Det forudsættes at en golfspiller har en underliggende spillestyrke, som på den korte bane (et år) ikke ændrer sig markant. Et pludseligt formdyk med mange dårlige scores bør således ikke resultere i et markant højere Handicap.

Et Handicap bør derfor ikke stige markant fra et grundniveau, der defineres som det Laveste Handicap (LH), spilleren har fået udregnet inden for 365 dage fra seneste scorekort, og Handicappet er således altid forankret til dette Laveste Handicap. Denne Cap, som er for spillere med minimum 20 scores, kommer i to trin: LH+3 og LH+5

En spillers Laveste Handicap vil altid (efter 20 scores) fremgå af scorearkivet før en runde, og vil efter runden fungere som en bremse på, hvor meget handicappet kan stige.

Et eksempel:

En spiller har indenfor det seneste år haft et Laveste Handicap på 20,0 (og dermed en soft cap på 23,0), men spiller i en periode langt fra sit Handicap og afleverer mange høje Handicapresultater. Efter seneste runde resulterer gennemsnittet af de 8 bedste i et Handicap på 26,0. MEN, da 26,0 er mere end soft cap på 23,0, skal andelen, der ligger over soft cap (26,0-23,0=3,0), reduceres med halvdelen (3,0/2=1,5). Stigningen i Handicappet reduceres herefter med 1,5 og Handicappet stiger kun til 24,5 i stedet for 26,0.

Spilleren fortsætter desværre med at spille langt over sit grundniveau og gennemsnittet af de 8 bedste Handicapresultater er nu 28,0.

MEN, da 28,0 resulterer i et Handicap, der efter soft cap er 25,5 begrænses stigningen til hard cap på 25,0. (Funktionen hænger også sådan sammen, at hvis en stigning er 4,0 eller mere end soft cap, er det ikke nødvendigt at begrænse for denne først, men der kan gås direkte til hard cap).

Spillerens Handicap kan nu ikke stige yderligere, før det Laveste Handicap ændrer sig, og det vil det gøre i takt med, at tiden går, og at det er mere end et år siden, spilleren havde et Handicap på 20,0.

Her ser vi hvor dramatisk spillerens Handicap kunne stige, hvis ikke vi havde caps, da alle de skraverede toppe bliver skåret af:

En spillers Laveste Handicap (inden for det seneste år) forankrer Handicappet og forhindrer markante stigninger – den stiplede linje ved 20, som er den linje, stigningerne måles ud fra.
Vi ser 2 større toppe i grafen ovenfor. Til venstre har vi en stigning fra Laveste Handicap 20 op imod 24. Men denne afbøjes af soft cap, som begrænser stigninger på mere end 3 over Laveste Handicap. Handicappet stiger stadig, men kun med halv styrke derfra (Handicappet reduceres med området under den stiplede linje)
I midten begrænses Handicappet igen fra at halvere stigningen i starten og til at stoppe den helt ved en hard cap maksimalt 5 over Laveste Handicap (Handicappet reduceres med det skraverede område).
Slutresultatet er en blødere handicapudvikling, som er forankret til den underliggende spillestyrke.