1A

Selv når der ikke afvikles turneringer, er det vigtigt for komiteen at sikre, at golfreglerne kan følges af spillere, der spiller private runder eller egne turneringer. Denne type spil kaldes almindeligt spil i alle procedurer for Komitéen.
Under almindeligt spil er Komitéens struktur ofte mere uformel end i turneringer, og i mange tilfælde vil Komitéens ansvar blive delegeret til eller gennemført af en eller flere klubrepræsentanter, såsom Pro’en, manageren/sekretæren eller en anden ansat/frivillig i klubben. Komitéens opgaver omfatter:

  • Sikre, at banen er markeret korrekt (Afsnit 2),
  • Etablering af lokalregler for almindeligt spil (Afsnit 3),
  • Etablering og håndhævelse af retningslinjer for spilletempo og Kodeks for god opførsel (Afsnit 4A),
  • Vurdere, hvornår spillet skal suspenderes på grund af vejrforhold eller andre forhold (Afsnit 4B), og
  • Hjælpe spillere med Golfreglerne, når de har et spørgsmål vedrørende almindeligt spil (Afsnit 4C).