Retningslinjer for at genindtræde som amatør

En spiller, som anmoder om genindtræden som amatørspiller, bør følge den ansøgningsproces, som det nationale forbund har sat op for det land, hvor de bor, hvilket kan indebære at indsende en ansøgning om genindtræden til dette nationale forbund.

Det at have en ansøgningsproces, giver sikkerhed for, at det nationale forbund har mulighed for at gennemgå hver enkelt ansøgning og beslutte, hvad der vurderes at være det rette resultat, baseret på omstændighederne.

Når en spiller kræver genindtræden fra det relevante, nationale forbund, anses denne person for at være en ansøger til genindtræden, men forbliver ikke-amatør indtil genindtræden er sket.

Venteperiode før genindtræden

Det anbefales, at det nationale forbund kræver en venteperiode på mindst 6 måneder.

Når man beslutter venteperioden for genindtræden, kan det nationale forbund overveje, om yderligere ventetid vil være passende, baseret på ansøgerens tidsperiode som ikke-amatør.

Det nationale forbund bør bestemme, hvornår venteperioden starter og længden af venteperioden, baseret på at antal faktorer:

Start dato

 • Det anbefales, at venteperioden starter på datoen for spillerens sidste handling, der ikke var lovlig efter Reglerne, såsom den dato, hvor spilleren sidst var ansat som Pro, sidst spillede som professionel eller sidst modtag betaling eller kompensation for instruktion, hvor det ikke var tilladt. Det nationale forbund forbeholder sig ret til at bruge en anden dato, hvis det ønskes.

Spillerens resultater

 • Det nationale forbund bør overveje ansøgerens tidligere resultater og succes, når det beslutter en venteperiode og kan vælge at forlænge venteperioden, baseret på disse resultater og succeser. De faktorer, som et nationalt forbund kan overveje, inkluderer:
 • Det niveau, som ansøgeren konkurrerede på (såsom styrken af touren og felterne) og resultater i disse turneringer (såsom klarede cuts, vundne præmier og top-placeringer).
 • Længden af tiden, der er gået siden spilleren sidst konkurrerede kan også overvejes, når det besluttes, hvor lang ventetiden skal være.

DGU kommentar: Bestyrelsen i DGU har besluttet ikke at gøre forskel på forskellige typer af professionelle og der vil derfor ikke blive lagt ekstra tid til venteperioden baseret på resultater og succes.

Flere handlinger som ikke-amatør

 • En spiller kan blive ikke-amatør på mange måder, så det nationale forbund kan ønske at behandle disse handlinger på samme måde. De følgende eksempler illustrerer, hvordan venteperioden kan anvendes på flere handlinger.
 • Eksempel 1:
  • Ansat som Pro fra 1. januar 2020 til 1. januar 2022
  • Medlemsskab af en organisation for professionelle golfspillere fra 1. januar 2020 til 30. juni 2022
  • Modtaget betaling for instruktion fra 1. januar 2010 til 1. januar 2022
 • Datoen for den sidste handling er 30. juni 2022, og det bør kræves, at spilleren venter mindst 6 måneder fra 30. juni 2022 og ikke vil kunne genindtræde før tidligst 30. december 2022.
 • Eksempel 2:
  • Ansat som Pro fra 1. januar 2010 til 1. januar 2022
  • Medlemsskab af organisation for professionelle golfspillere fra 1. januar 2010 til 30. juni 2022
  • Modtaget betaling for instruktion fra 1. januar 2010 til 1. januar 2022
  • Spillede som professionel fra 1. januar 2010 til 1. januar 2022
 • Datoen for den sidste handling er 30. juni 2022, og det bør kræves, at spilleren venter mindst 6 måneder fra 30. juni 2022 og ikke vil kunne genindtræde før tidligst 30. december 2022. Spilleren kan også kræves at vente en længere periode, baseret på spillerens resultater i turneringer.

Flere genindtrædener

Reglerne tillader en ikke-amatør at genindtræde mere end én gang.

Det nationale forbund kan beslutte at forlænge en ansøgers venteperiode, hvis de skal genindtræde for anden eller tredje gang. For eksempel kan forbundet beslutte, at minimums venteperioden for genindtræden anden gang forhøjes til mindst et år, i modsætning til seks måneder ved første genindtræden.

For efterfølgende genindtrædener efter den anden genindtræden er det op til det nationale forbund at beslutte, om man vil godkende en yderligere genindtræden, og i givet fald, hvad venteperioden så skal være.

Nægte genindtræden

Det nationale forbund kan i begrænsede tilfælde vælge at nægte en ansøgers genindtræden. Det kan være passende, hvis en spiller har opnået en særlig status eller opnået et vist niveau af præstationer i golfsporten.

At definere en standard på globalt plan for at nægte genindtræden er ikke muligt, da omstændighederne vil variere fra land til land. Det er op til det nationale forbund at sætte sine egne standarder for at tage denne beslutning, men man kan også konsultere R&A, før beslutningen tages.

Status, mens der ventes på genindtræden

En ikke-amatør, der har ansøgt om genindtræden, skal følge Amatørreglerne, som om de var en amatørspiller. De må ikke tilmelde sig eller spille i turneringer som amatørspiller, førend de er genindtrådt.

Dog må en ikke-amatør i sin venteperiode tilmelde sig og deltage i turneringer, der ikke er begrænset til amatørspillere, herunder sammen med medlemmer af en klub, hvor de er medlem, forudsat at ansøgeren:

 • ikke spiller som professionel
 • tillades af turneringsarrangøren at tilmelde sig og spille, selvom de stadig er ikke-amatør
 • ikke accepterer en turneringspræmie, der ikke er tilladt efter Regel 3, og
 • ikke accepterer nogen præmie, der er reserveret til en amatørspiller i den turnering.

En Komité, der står for en amatørturnering kan acceptere en tilmelding fra en ikke-amatør, der har ansøgt om genindtræden, for så vidt at ansøgeren er planlagt til at genindtræde før start på turneringen, herunder enhver kvalifikationsrunde.