DGU eksempler på Standard lokalregler

Der findes stadig en række lokale forhold, som ikke er dækket af Golfreglerne og derfor kræver en lokalregel. Et udvalg af disse er samlet i et eksempel på et sæt lokalregler herunder:

Lokalregler for ”En Dansk Golfklub 2023”

Hvide markeringer: Out of bounds
Røde/Gule markeringer: Strafområder
Blå markeringer: Areal under reparation
Grøn top: Område med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger

Farverne af banemarkeringerne skal fremgå af lokalreglerne

X) Out of bounds grænsen på hul 3 er defineret af stengærdet langs højre side. (A-1.2)
X) Out of bounds grænsen på hul 3 er defineret af den banenære kant af asfaltvejen. (A-1.2)

X) Veje/Stier (ikke-flytbare) (F-17)
Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

X) Veje/Stier (Integrerede) (F-1)
Alle veje og stier på banen, selvom de er kunstigt overfladebelagte, behandles som integrerede genstande

X) Flethegn og beskyttelsesnet ved teesteder er integrerede genstande (F-1)

X) Beskyttelseshegn omkring greens er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. (F-1)

X) Pæle mm. som ikke-flytbare forhindringer (F-18)
[DGU anbefaler, at flytbare forhindringer såsom pæle, skilte, afstandsmarkeringer mm. ikke gøres til ikke-flytbare forhindringer. Er der alligevel behov for det, bør Standard lokalregel F-18 bruges – se eksempel herunder]

Alle pæle på banen og alle malede sten, som angiver afstande, behandles som ikke-flytbare forhindringer – lempelse uden straf efter Regel 16.1. [Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.]

X) Sprinklere. (F-5)
Lempelse for gene fra en ikke-flytbar forhindring kan ske efter Regel 16.1.
Spilleren har også denne ekstra mulighed for at tage lempelse, når sådanne ikke-flytbare forhindringer er tæt på greenen og på spillelinjen:
Bold i det generelle område: Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en ikke-flytbar forhindring er på spillelinjen, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.
Undtagelse – ingen lempelse, hvis valg af spillelinje er klart urimelig. Der er ingen lempelse efter denne lokalregel, hvis spilleren vælger en spillelinje, der klart er urimelig.

X) Sprinklere (Alternativ)
Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1, med en ekstra mulighed for lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen: For en bold i det generelle område må spilleren også tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en spillelinje, som ikke er klart urimelig, og som er inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.

X) Droppezone (E-1.1)
Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet på hul 3, har spilleren disse lempelsesmuligheder, hver med ét strafslag:
Tage lempelse efter Regel 17.1 eller
Som en ekstra mulighed, droppe den oprindelige bold eller en anden bold i droppezonen, der er markeret med 4 sorte pæle. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

X) Droppezone (Alternativ 1)
Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet bag greenen på hul 1, må spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1, eller ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i droppezonen, der er markeret med 4 sorte pæle. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

X) Droppezone (Alternativ 2)
Som en ekstra lempelsesmulighed for strafområdet på hul 1, må spilleren tage lempelse med ét strafslag ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i droppezonen. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

X) Droppezone (Kun 17.1d(1) eller drop) (E-1.3)
Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet på hul 3, må spilleren:

 • Efter Regel 17.1d(1) spille en bold fra forrige sted (se Regel 14.6 for procedure), og tilføje ét strafslag eller
 • Droppe den oprindelige bold eller en anden bold i droppezonen, og tilføje ét strafslag. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.
 • Spilleren må ikke tage lempelse på flaglinjen eller sidelæns (Reglerne 17.1d(2) eller 17.1d(3))

X) Droppezone (Kun 17.1d(1) eller drop) Alternativ 1
Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet på hul 1, må spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1(d), eller ved at droppe en bold i droppezonen. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

X) Område med spilleforbud i areal under reparation (E-8.1)
(Lokalreglen kan udelades såfremt spilleforbud er entydigt defineret i et afsnit om markeringers farver)
Området, der er defineret af blå pæle med grøn top på højre side af fairway på hul 8, er et område med spilleforbud, der skal behandles som et unormalt baneforhold. Lempelse uden straf skal tages for gene fra område med spilleforbud efter Regel 16.1f.

X) Område med spilleforbud i strafområde (E-8.2)
(Lokalreglen kan udelades såfremt spilleforbud er entydigt defineret i et afsnit om markeringers farver)
Strafområdet, markeret med røde pæle med grøn top til højre for fairway på hul 8, er et område med spilleforbud. Når en bold er i et område med spilleforbud inden for strafområdet, må bolden ikke spilles, som den ligger, og lempelse skal også tages for gene fra området med spilleforbud efter Regel 17.1e.

X) Kodeks for god opførsel – adgangsforbud
I områderne med spilleforbud på hul 9, 11 og 15, er der, som skiltet, tillige adgangsforbud. Spillere må således ikke betræde områderne for fx at hente en bold, eller stå for at spille en bold, som ligger uden for området med spilleforbud. Lempelse skal tages som for spilleforbud efter Regel 16.1f eller 17.1e, afhængigt af om der er tale om et strafområde eller areal under reparation.

X) Beskyttelse af unge træer (E-10)
De unge træer, forbundet til støttepæl eller identificeret med grønne bånd, er områder med spilleforbud:
Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.
Hvis bolden ligger i et strafområde, og der er gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal der tages lempelse enten med straf i henhold til Regel 17.1e, eller uden straf efter Regel 17.1e (2).

X) Beskyttelse af unge træer (hvis de ikke findes i strafområder)
De unge træer, forbundet til støttepæl eller identificeret med grønne bånd, er områder med spilleforbud:
Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.

Hvis der kun ønskes at give en mulighed for at give lempelse fra træer med støttepæle, men det ikke skal være et krav kan følgende lokalregel indføres i stedet:
X) Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

X) Offentlig vej på hul 3 (A-3)
En bold, der kommer til at ligge stille på eller på den anden side af vejen langs hul 3, er out of bounds, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen.

X) Intern Out of Bounds (A-4)
Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 13 og 14, er kun gældende ved spil af hul 13. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.

X) Anden markering af Out of Bounds (A-1.2)
Den banenære kant af asfaltvejen på hul 10 markerer Out of Bounds

X) Bold rammer el-ledning eller el-mast (E-11)
Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en el-ledning eller el-mast, på banen, tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået (se Regel 14.6 for, hvad man skal gøre).

X) Provisorisk bold for en bold i et strafområde (B-3)
Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 4, kan spilleren spille en provisorisk bold efter Regel 18.3, som tilpasses således:

Ved spil af den provisoriske bold må spilleren bruge lempelsesmuligheden fra forrige sted (se Regel 17.1d, stk. 1), lempelsesmuligheden på flaglinjen (se Regel 17.1d, stk. 2) eller, hvis det er et rødt strafområde, den sidelæns lempelsesmulighed (se Regel 17.1d, stk. 3). Hvis en droppezone er tilgængelig for dette strafområde, kan spilleren også bruge denne lempelsesmulighed.

Når spilleren har spillet en provisorisk bold efter denne Regel, må andre lempelsesmuligheder efter Regel 17.1 ikke bruges i forhold til den oprindelige bold.

Når det skal afgøres, hvornår den provisoriske bold bliver spillerens bold i spil, eller om den skal eller må opgives, gælder Regel 18.3c, stk. 2, og 18.3c, stk. 3, dog således at:

Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søgetid, kan spilleren vælge enten at:

 • Fortsætte med at spille den oprindelige bold, som den ligger i strafområdet, i hvilket tilfælde den provisoriske bold ikke må spilles. Alle slag med den provisoriske bold, inden den blev opgivet (herunder slag og eventuelle strafslag fra spil udelukkende med den provisoriske bold) tæller ikke, eller
 • Fortsætte med at spille den provisoriske bold, i hvilket tilfælde den oprindelige bold ikke må spilles.

Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.

X) Provisorisk bold for en bold i et strafområde (Alternativ 1)
Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 4, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d, [eller ved at droppe en bold i droppezonen]. Når det skal afgøres, om den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3:

 1. hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for 3 minutters søgetid – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold, som den ligger eller med den provisoriske bold
 2. hvis den ikke findes inden for 3 minutters søgetid, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.

X) Provisorisk bold for en bold i et strafområde (Alternativ 2)
Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 4, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d, [eller ved at droppe en bold i droppezonen]. Når det skal afgøres, om den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3:

 1. hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet, skal der fortsættes med denne
 2. hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for 3 minutter – så kan spilleren vælge enten at spille den oprindelige bold, som den ligger, eller fortsætte med den provisoriske bold.
 3. hvis den oprindelige bold ikke findes inden for 3 minutter, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så skal spilleren fortsætte med den provisoriske.

X) Provisorisk bold for en bold i et strafområde (Alternativ 3)
Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 6, må spilleren, spille en provisorisk bold efter en af de følgende lempelsesmuligheder: forrige sted, flaglinje eller sidelæns drop, (eller ved at droppe en bold i droppezonen). Se Standard lokalregel B-3 for detaljer.

X) Pæle mm. som ikke-flytbare forhindringer (F-18)
[DGU anbefaler, at flytbare forhindringer såsom pæle, skilte, afstandsmarkeringer mm. ikke gøres til ikke-flytbare forhindringer. Er der alligevel behov for det, bør Standard lokalregel F-18 bruges – se eksempel herunder]

Alle pæle på banen og alle malede sten, som angiver afstande, behandles som ikke-flytbare forhindringer – lempelse uden straf efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

X) Lempelse på modsat side af rødt strafområde (B-2.1)
Når en spillers bold er fundet i, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er kommet til at ligge stille i et hvilket som helst rødt strafområde, der falder sammen med banens ydre grænse, og at det punkt, hvor bolden sidst krydsede grænsen af strafområdet, er på out of bounds siden af det pågældende strafområde , må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag droppe den oprindelige bold eller en anden bold på den modsatte side af strafområdet:

 • Referencepunkt: Det anslåede punkt på den modsatte side af strafområdet, som er i den samme afstand fra hullet, som det anslåede punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede grænsen af det røde strafområde.
 • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunktet: To køllelængder, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
  • Må være i ethvert område af banen, undtagen det samme strafområde, men
  • Hvis mere end ét baneområde er placeret inden for to køllelængder af referencepunktet, skal bolden komme til at ligge stille i lempelsesområdet i samme baneområde, som bolden først rammer, når den droppes i lempelsesområdet.

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.

X) Lempelse på modsat side af rødt strafområde (Alternativ 1)
Når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i et strafområdet på hul 7, må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag droppe sidelæns efter Regel 17.1d(3), tilpasset således at referencepunktet er:
Det anslåede punkt på den modsatte side af strafområdet, som er i den samme afstand fra hullet, som det anslåede punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede grænsen af det røde strafområde.

X) Lempelse på modsat side af rødt strafområde (Alternativ 2)
Når en bold sidst krydsede grænsen til strafområdet på hul 9 langs højre side, må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed, med ét strafslag, droppe bolden på den modsatte side af strafområdet. Se Standard Lokalregel B-2.1 for hvor der skal droppes.

X) Forkert green (D-4)
Hvis spilleren ved spil på hul 1, skal tage lempelse efter Regel 13.1f, fordi dennes bold kom til at ligge stille på greenen på hul 8, eller at greenen er til gene for dennes stance eller område af tilsigtet sving:

For at finde lempelsesområdet, der skal bruges, defineres greenen på hul 8 til at indbefatte fairwayområdet inden for to køllelængder fra kanten af greenen .
Det betyder, at nærmeste punkt for fuld lempelse heller ikke må have gene fra dette område foruden selve greenen .

X) Forkert green (Alternativ 1)
En forkert green indbefatter også forgreen klippet lavere end fairway. Lempelse efter 13.1f

X) Forkert green (Alternativ 2)
Alle vintergreens er forkert green, når der spilles på normale greens, og omvendt. Lempelse efter Regel 13.1f.

Lokalregel E-5: Drop bold på fairway ved bold out eller mistet.

Lokalregel E-5, hvis præcise oversættelse er “Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds”, er en nyskabelse i Golfreglerne 2019, som har potentiale til at skabe en del kontrovers. Derfor behandles den her separat.

Hvis en spiller ikke har spillet en provisorisk bold, og bolden i spil efterfølgende konstateres at være out of bounds eller mistet, er den eneste mulighed spilleren har, den potientielt meget tidskrævende proces at gå tilbage til det forrige sted og slå en ny bold. For at undgå dette scenarie er der i de Golfreglerne 2019 skabt en mulighed for et alternativ via en lokalregel. Der er tale om en ekstra mulighed, som tilbydes spilleren.
Proceduren for hvor og hvordan, der skal droppes, kan opfattes som lidt kompliceret, men det lokalreglen i bund og grund siger er, at:

En bold, som er slået out of bounds eller mistet, må med 2 strafslag droppes 2 køllelængder inde på den nærmeste fairway på det hul, der spilles.

 • Det fastslås, hvor bolden krydsede out of bounds grænsen eller hvor på banen, bolden er mistet. Det er det såkaldte “bold-referencepunkt”.
 • Ud fra dette punkt må spilleren bevæge sig ind på nærmeste fairway og droppe bolden maksimalt 2 køllelængder inde på fairwayen, dog ikke nærmere hullet end det fastslåede punkt.
 • Er bolden mistet/OB, før fairwayen begynder på hullet, kan områder, der er klippet i fairwayhøjde, bruges til at etablere “fairway-referencepunktet” og endeligt kan hullets tee-områder altid bruges som erstatning for en fairway.

Ordlyden til Standard lokalreglen samt de tilhørende forklarende billeder findes i Afsnit 8E-5. Den fulde ordlyd samt forklarende billeder bør gøres tilgængelig for alle spillere i klubben og på hjemmesiden.

Idéen bag lokalreglen er at give spilleren en mulighed for at komme hurtigt videre i sit spil, som om denne havde slået en provisorisk bold, men uden at skulle gå tilbage til forrige sted.
At det koster 2 strafslag sikrer, at slutresultatet (bolden ligger i +2 slag nær kanten på fairwayen i den side, hvor den oprindelige bold blev mistet) minder meget om et sandsynligt resultat af en provisorisk bold.

DGU anerkender, at det for langt de fleste golfspillere kan være unødigt tidskrævende og kompliceret at skulle gå tilbage forrige sted for at slå en ny bold, hvis de mod forventning må konstatere, at deres bold er mistet eller out of bounds. Der er derfor behov for et alternativ.

Derfor anbefaler DGU, at Standard lokalregel E-5 indføres for alt almindeligt handicapspil – dvs. alle private runder, EDS samt klubturneringer med handicap. Den anbefales ikke at gælde for eliteturneringer – dvs. turneringer uden handicap, herunder f.eks. klubmesterskaber. I sådanne turneringer skal der i de tilhørende lokalregler gøres opmærksom på at E-5 IKKE gælder.

Det anbefales samtidigt, at lokalreglen indføres på alle banens huller for at undgå forvirring om, hvornår den er gældende. Grundet lokalreglens kompleksitet anbefales det på de almindelige lokalregler at henvise til et separat opslag, som forklarer detaljerne i lokalreglen.

Kort version af E-5

Ved behov for en kort henvisning til den fulde lokalregel, som skal være tilgængelig for spillerne, anbefales én af disse alternative versioner afhængigt af den tilgængelige plads:

X) Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet – version 1
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.)

X) Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet – version 2
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.) Lokalreglen gælder ikke, når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted.

Læs mere om Lokalregel E-5 her