7D

Når et spørgsmål vedrørende reglerne kommer til Komitéens kendskab efter afslutningen af turneringen, afhænger afgørelsen af problemets art. Hvis spørgsmålet vedrører en situation, hvor en spiller kan have fortsat forkert i henhold til reglerne, skal Komitéen henvise til Regel 20.2e for at afgøre, om spilleren skal tildeles en diskvalifikationsstraf.

Hvis problemet skyldes en administrativ fejl fra Komitéen, skal den rette fejlen og annoncere nye resultater. Komitéen bør om nødvendigt trække alle præmier tilbage, der fejlagtigt er uddelt og tildele dem til de rigtige spillere.

Administrative fejl omfatter:

  • At have tilladt ikke-kvalificerede spillere at komme ind i turneringen.
  • Beregne en spillers samlede score forkert.
  • Beregne en spillers handicap forkert.
  • Anvende et forkert handicap.
  • Udelade en spiller af de endelige resultater.
  • Anvendelse af den forkerte metode til at afgøre lige resultater.