2D

Normalt er der ikke behov for at markere kanten af bunkere, men der kan være tidspunkter, hvor bunkerkanter er vanskelige at fastslå. Komitéen bør enten markere kanterne med pæle eller malede linjer eller definere kanten gennem en formulering i lokalreglerne (se Standard lokalregel C-1).

Rivens placering

Der findes ikke et perfekt svar på rivens placering, og det er en opgave for hver Komité at afgøre, om river skal placeres i eller uden for bunkere.

Det kan hævdes, at der er større sandsynlighed for, at en bold afrettes ned i eller holdes ude af en bunker, hvis riven er placeret uden for bunkeren. Det kunne også hævdes, at hvis riven er i bunkeren, er det mest usandsynligt, at bolden vil blive afrettet ud af bunkeren.

I praksis er det imidlertid således at spillere, der efterlader river i bunkere, ofte efterlader dem i siden af bunkeren, hvorfor den har en tendens til at stoppe en bold, der ruller ind i den flade del af bunkeren, hvilket resulterer i et meget vanskeligere slag end ellers ville have været tilfældet. Når bolden kommer til at hvile på eller imod en rive i bunkeren, og spilleren skal fortsætte efter Regel 15.2, er det måske ikke muligt at genplacere bolden på samme sted eller finde et sted i bunkeren, som ikke er tættere på hullet.

Hvis riven efterlades i midten af bunkeren, er den eneste måde at placere den på at kaste den ind i bunkeren, og dette medfører aftryk i sandet. Hvis en rive er midt i en stor bunker, bliver den enten ikke brugt, eller spilleren er forpligtet til at rive et stort område af bunkeren, når riven hentes, hvilket resulterer i en unødvendig forsinkelse.

Efter at have overvejet alle disse aspekter, og samtidig med at det anerkendes, at placeringen af river er efter Komitéens skøn, anbefales det, at river placeres uden for bunkere i områder, hvor de har mindst sandsynlighed for at påvirke boldens bevægelse.

En Komité kan dog beslutte at placere river inde i bunkere for at gøre det lettere for greenkeepere at klippe fairways og områder tæt på bunkere.