DGU´s kompetence vedrørende turnerings-virksomheden i Danmark optræder i 3 former med varierende “retskraft”:

  1. Ønsker,
  2. Anbefalinger,
  3. Bestemmelser.

Ønsker – “kan”

Ønsker eller forslag om en bestemt løsning eller fremgangsmåde, som Turnerings- og Regelkomitéen fremsætter, argumenterer for og håber på, at de involverede klubber eller andre turneringsarrangører vil følge.
Eksempelvis ønsker DGU, at de større åbne turneringer fordeler sig jævnt over hele sæsonen og gør denne så lang som muligt.

Anbefalinger – “bør”

Anbefalinger af en bestemt løsning eller fremgangsmåde. Ofte i situationer med alternative løsninger.
Anbefalinger vil være motiverede med, at den anbefalede løsning normalt er den bedste ud fra nærmere angivne kriterier, og/eller med hensynet til at ensartede problemer løses ens.
Det vil ofte være afgørende for en DGU godkendelse, at en anbefaling følges.

Eksempelvis anbefaler DGU, at klubmesterskaber spilles uden aldersbegrænsninger.

Bestemmelser – ”skal”

Regler, betingelser og bestemmelser, som ikke kan eller må fraviges, og dermed skal følges, f.eks. Golfregler fra Royal and Ancient.