2B

Komitéen bør altid forsøge at placere teestedsmarkeringer så langt fremme, at der er græs nok, klippet i teestedshøjde, til at spillerne kan bruge de fulde to tilladte køllelængder.

Der er ingen begrænsninger på bredden af teestedet, men det er god praksis at placere de to teestedsmarkeringer 5 til 7 skridt fra hinanden. At placere dem længere fra hinanden vil gøre det vanskeligere for en spiller at afgøre, om bolden har været inden for teestedet, og kan resultere i tørvehuller, der dækker et meget større område på par 3 huller.

Hvert sæt af teestedsmarkeringer bør placeres, så forkanten af teestedet peger i retning af midten af landingsområdet.

For vejledning om, hvor teestedsmarkeringer må placeres for at scores kan indsendes til handicapformål, konsulteres reglerne eller anbefalingerne i Handicapsystemet, eller anden vejledning, der gælder i det pågældende land.