Q:
Vi har et mobilt vandingsanlæg, der består af slanger og sprinklere eller en sprinkler og en slangevogn, som langsomt vikler slangen op under vanding, og dermed trækker sprinkleren til sig, så et langt stykke fairway bliver vandet. Hvordan skal vi behandle denne forhindring?

A:
Der kan indføres en lokalregel – en modificeret version af F-22:

Midlertidig Lokalregel – vandingsanlæg – kort version:

Midlertidige slanger og sprinklere til vanding (inklusiv vogn, måtter, der dækker, eller pæle, der støtter dem) er enten flytbare eller ikke-flytbare forhindringer i henhold til Definitionen af Forhindringer. Er de ikke flytbare, er der lempelse efter Regel 16.1.
Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en midlertidig hævet slange eller tilhørende vogn, kan spilleren vælge at annullere slaget. Det annullerede slag tæller ikke og spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået (se Regel 14.6 for, hvad man skal gøre). Se opslag i klubhus for nærmere beskrivelse.

Lang version – 2.(b) mellem [ ] kan udelades, hvis man ikke har disse forhindringer i strafområder:

“Midlertidige slanger og sprinklere til vanding (inklusiv vogn, måtter, der dækker, eller pæle, der støtter dem) er enten flytbare eller ikke-flytbare forhindringer i henhold til Defintionen af Forhindringer.
1. Hvis de er let flytbare, er de flytbare forhindringer, og en spiller må fjerne dem uden straf efter Regel 15.2.
2. Ellers er de ikke-flytbare forhindringer, hvorfra spilleren må tage lempelse uden
straf som følger:
(a) Bold i det generelle område eller i bunker. Spilleren kan tage lempelse uden straf efter Regel 16.1.
(b) [Bold i strafområde. Regel 16.1b tilpasses for at give spilleren den ekstra mulighed for at tage lempelse uden straf for gene fra disse ikke-flytbare forhindringer i et strafområde ved at droppe en bold og spille den fra dette lempelsesområde:

Referencepunkt: Det nærmeste punkt for fuld lempelse i strafområdet.
Størrelse på lempelsesområdet målt fra referencepunkt: En køllelængde, men med disse begrænsninger:
Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
Skal være i strafområdet, hvor bolden kom til at ligge stille,
Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
Der skal være fuld lempelse fra al gene fra den ikke-flytbare forhindring.]

3. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en midlertidig hævet slange eller tilhørende vogn, kan spilleren vælge at annullere slaget. Slaget tæller ikke og spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået (se Regel 14.6 for, hvad man skal gøre).
4. Græsdækkede, midlertidige slanger i det generelle område er areal under reparation, selvom de ikke er markeret. Spilleren kan tage lempelse uden straf efter Regel 16.1.