Ja – som udgangspunkt skal alle præmier uanset værdi behandles som en indtægt – dvs. både kontante beløb og værdi af fysiske præmier som eks. en ny driver eller sølvpokal. Udgifter, der er forbundet med at vinde præmier, kan dog trækkes fra – og det gælder både udgifter til tilmeldingsgebyr, rejse og mad til den konkrete konkurrence, men også udgifter til generel træning, som ikke betales af andre.

Det er kun overskuddet, der skal selvangives, og det anbefales at lave et særligt “Sportsregnskab”, hvor alle indtægter opstilles og udgifter relateret til golf trækkes fra efter reglerne for “hobbyvirksomhed”. Alt dette kan der læses mere om i Team Danmarks pjece “Skat og Sport” her.