Organisation:

Placering i klubbens organisation
Funktionsbeskrivelse
Udvalgsmedlemmer og hjælpere
Arbejdsmaterialer
Forretningsorden
Arbejdsproces

Målsætning

Hovedopgaver

Tilrettelæggelse af turneringsprogram
Antallet af turneringer
Variation i turneringsprogram
Ugedagsturneringer
Begynderturneringer
Klubmesterskaber, en model
Publicering
Udformning af turneringsbetingelser
Generelle turneringsbetingelser, model
Turneringsafvikling
Instruks til turneringsledelsen
Instruks til starter
Instruks til dommer
Økonomi
Annoncer
Sponsorer og sponsorindtægter
Turneringsgebyr

Særlige opgaver

Fraktionsturneringer
Lokale regler, markeringer og ordensforskrifter
Handicapregulering
Klubhold – udtagelseskomité
Bruttohold
Udtagelse af hold
Forberedelse af hold
Holdopstilling
Langsomt spil
Afhjælpning af langsomt spil
Vinke igennem
Starttidsreservering/boldrende
Overtrædelse af ordensregler
Banerekord
Hole-in-one