Turnerings- og Regelkomitéén er en af DGU´s faste komitéer.
Komitéen består af 5 medlemmer.

Medlemmerne udpeges af DGU´s bestyrelse, der ligeledes udpeger komitéens formand.
Turneringskomitéen refererer til DGU´s bestyrelse.

Komitéen har 4 primære formål:

 • At fungere som øverste instans for regelområdet i Danmark: Komitéen rådgiver overordnet om Golfreglerne, godkender lokale regler og følger golfreglernes udvikling i forhold til R&A og The United States Golf Association.
 • I forbindelse med DGU turneringer at fungere som “Komitéen” i henhold til Golfreglernes definition af Komitéen. Herunder i samarbejde med DGU’s sekretariat at udfærdige turneringsbetingelserne til samtlige DGU turneringer
 • At højne kvaliteten af danske turneringer bl.a. ved på forespørgsel at udtale sig om rigtigheden af en truffet afgørelse.
 • Sikre det faglige indhold af DGU’s kurser på regel og turneringsområdet

Komitéen kan træffe afgørelser om:

 • Turnerings- og regeltvister som opstår i forbindelse med DGU turneringer uden en DGU turneringsleder
 • Indsendte protester til behandling i henhold til golfreglerne
 • Regelproblemer eller uoverensstemmelser som den lokale turneringsledelse ønsker hjælp til at få afgjort i henhold til Regel 20.2b
 • Hvorvidt en klubs lokale regler er ulovlige eller uhensigtsmæssige
 • Straf for overtrædelse af kodeks for deltagelse i DGU turneringer

På forespørgsel udtale sig om:

 • Rigtigheden af uomstødelige afgørelser truffet af turneringskomitéen under turneringen.
 • Rigtigheden af klubbernes fortolkninger af Golfreglerne