5J

(1) Lokalregler

Komitéen skal sørge for, at eventuelle lokalregler bliver offentliggjort for spillerne, hvad enten der er tale om en separat information på første tee, på scorekortet, en opslagstavle eller digital kommunikation.

Mange organisationer, der kører flere turneringer, opretter et dokument, der indeholder alle de lokalregler, som de normalt bruger i alle deres turneringer. Historisk set er dette dokument trykt på karton og er kendt som et “Hard Card”.

Hvis spillerne skal spille med bolde fra Listen af godkendte bolde (se Standard lokalregel G-3) eller bruge køller på Listen over godkendte driverhoveder (se Standard lokalregel G-1) eller som opfylder groove og punch-mark specifikationerne (se Standard lokalregel G-2), bør udvalget overveje at gøre listerne tilgængelige for spillerne eller oplyse om adgang til de gældende online-databaser.

(2)Startgrupper og startlister

Startlister, der viser grupperinger for runden sammen med deres starttider, skal produceres og opslås på steder, hvor spillerne kan tjekke dem. Selvom spillere ofte får sendt startlister elektronisk eller kan tjekke dem på en hjemmeside, skal de også være tilgængelige på banen, så spillerne kan genbekræfte deres starttidspunkt.

(3) Hulplaceringer

Komitéen kan give spillere et ark, der viser flagplaceringer på greens. Disse kan være cirkler med afstanden fra forsiden af greenen og den nærmeste side, et stykke papir med bare tallene eller et mere detaljeret sæt tegninger af greenen og dets omgivelser med anvisning af flagplaceringen.

(4) Scorekort inklusiv handicapnøgler

Komitéen er ansvarlig for på scorekortet eller et andet sted, der er synligt (f.eks. nær første tee) at vise fordelingen af handicapnøgler. Denne rækkefølge bruges til handicap-matcher og i nogle former for netto-score slagspil, såsom Four-Ball, Stableford, Maximum Score (hvor den maksimale score er knyttet til spillerens netto-score) og Par/Bogey-turneringer. For at få vejledning i, hvordan du bestemmer fordelingen, skal du se reglerne eller anbefalingerne i Handicapsystemet, der gælder i det pågældende land.

Hulspil – I en handicap-match skal Komitéen præcisere følgende i turneringsbetingelserne:

  • Om der spilles med justerede spillehandicaps og hvilken procentdel, der gælder.
  • Handicapnøglen, der skal bruges til at vise hullernes rækkefølge, hvor spillerne skal give eller modtage handicapslag.

Hvis komitéen har godkendt, at en kamp begynder ved et andet hul end Hul 1, kan Komitéen ændre handicapnøglen for sådanne matcher.

Slagspil – I en nettoturnering skal Komitéen fastsætte slagtildelingen i overensstemmelse med reglerne eller anbefalingerne i Handicapsystemet, der gælder i det pågældende land – for eksempel, om der anvendes fuldt handicap eller en procentdel af handicappet.

(5) Retningslinjer for spilletempo og god opførsel

Kopi af retningslinjer for spilletempo og god opførsel bør være tilgængelige for spillerne, før turneringen begynder. Hvis spillerne ikke er bekendt med disse retningslinjer, kan Komitéen ønske at gennemgå dem med spillerne forud for turneringen.

Dommere og andre, der skal håndhæve disse retningslinjer, bør trænes og forsynes med andre ekstra materialer, f.eks. tidsskemaer eller anvisninger med det specifikke sprog, de skal bruge til at informere spillerne om advarsler eller mulige overtrædelser.

(6) Evakueringsplan

Hver Komité bør overveje, hvordan man evakuerer spillere i tilfælde af farligt vejr eller anden nødsituation. Hvis det er nødvendigt, kan en evakueringsplan oprettes og udleveres til spillerne.

(7) Råd og forklaringer til bedste praksis for at hjælpe med at undgå “bagstoppere”

“Bruge bold som bagstopper” (EN: backstopping) er den almindelige måde at beskrive følgende situation i slagspil:

En spiller efterlader, uden aftaler med andre spillere, sin bold på greenen tæt på hullet i en position, hvor en anden spiller, som skal spille ind fra uden for greenen, kunne få en fordel, hvis bolden ramte den bold, som lå stille.
Da der ikke er nogen aftale om at lade bolden ligge til hjælp for den anden spiller, er der ingen overtrædelse af Reglerne (se Regel 15.3a).

Men R&A og USGA har det synspunkt, at det at kunne bruge en bold som bagstopper, ikke tager hensyn til alle andre spillere i turneringen, og at det kan give spilleren med “bagstopperen” en fordel over for disse spillere.

Som konsekvens heraf gives disse råd og forklaringer til komitéer som forslag til bedste praksis for at hjælpe spillere til at undgå “bagstoppere”:

  • I slagspil inkluderer turneringen alle spillere, og fordi hver spiller i turneringen ikke kan være til stede for at beskytte egne interesser, er det at beskytte feltet et vigtigt ansvar, som alle spillere i turneringen deler.
  • I slagspil bør begge spillere derfor sikre at få markeret og løftet den spillers bold, som er tæt på hullet og med rimelighed kan være til hjælp for en anden spiller, der skal til at spille uden for greenen og før denne udfører sit slag.
  • Hvis alle spillere følger denne bedste praksis, sikrer det beskyttelse af alles interesser i turneringen.

DGU kommentar: R&A og USGA anerkender, at en bold ikke “med rimelighed” kan anses for at være til hjælp, når der er tale om indspil fra en “betydelig” afstand.
Anbefalingen går på situationer omkring greenen, hvor alle spillere har en mulighed for at leve op til denne anbefaling – og bør gøre det. Så når vi er samlet i nærheden af greenen og nogen skal chippe ind, nogen skal spille ud af en greenbunker, osv.- så skal vi markere og løfte, hvis der kan være hjælp fra en anden bold.