2I

(1) Hvornår skal du bruge droppezoner

En droppezone er et specielt lempelsesområde, som kan tilbydes af Komitéen. Når der tages lempelse i en droppezone, skal spilleren droppe bolden i og få den til at ligge stille i droppezonen. Komitéen bør tilføje en lokalregel med angivelse af, under hvilke omstændigheder droppezonen kan anvendes (se Standard lokalregel E-1).

Droppezoner bør overvejes, når der kan være praktiske problemer for spillere med at bruge de normale lempelsesmuligheder efter en Regel, såsom:

  • Regel 13.1f – Forkert green.
  • Regel 16.1 – Unormale baneforhold (inklusiv ikke-flytbare forhindringer).
  • Regel 16.2 – Situation med farligt dyr
  • Regel 17 – Strafområde.
  • Regel 19 – Uspillelig bold.
  • Standard lokalregel E-5 – Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds.
  • Standard Lokalregel F-23 – Midlertidige ikke-flytbare forhindringer.

Droppezoner bør normalt bruges til at give spilleren en ekstra lempelsesmulighed. Men Komitéen kan også kræve brug af en droppezone som spillerens eneste lempelsesmulighed i henhold til en Regel, ud over lempelse fra forrige sted.
Når Komitéen gør brug af en droppezone obligatorisk, erstatter brugen af droppezonen eventuelle andre lempelsesmuligheder, der er fastsat i den relevante Regel, og dette bør gøres klart for spillerne.

(2) Hvor skal droppezoner placeres

Komitéen bør forsøge at placere en droppezone, så hullets arkitektoniske udfordring opretholdes, og det er typisk ikke nærmere hullet, end hvor spilleren ville droppe bolden, når man bruger en af mulighederne i den relevante Regel. Når f.eks. en droppezone for et strafområde skal placeres, skal det ske på en position, hvor spilleren stadig skal spille forbi/over strafområdet i stedet for at være placeret på green-siden af strafområdet.

Droppezoner kan markeres på mange måder (f.eks. med malede linjer på jorden, markeringer såsom teestedmarkeringer eller en pæl eller et skilt), og kan være enhver form, såsom en cirkel eller en firkant. Størrelsen af droppezonen kan afhænge af, hvor ofte den sandsynligvis vil blive brugt, og hvor den er placeret, men størrelsen forventes normalt at have en radius på en køllelængde eller mindre. Når droppezonen er markeret med maling, bør et skilt eller malede markeringer på jorden bruges til at lade spillerne kende dens status.

Hvis det er sandsynligt, at en droppezone vil blive brugt ofte, kan Komitéen overveje at markere droppezonen ved at definere området i lokalreglerne. F.eks. kan droppezonen defineres som værende inden for en køllelængde af en fysisk genstand, såsom et skilt eller en pæl. Dette gør det muligt at flytte genstanden for at sikre, at droppezonen forbliver i god stand.