M-1 Placering af bolden for spillere, der bruger mobilitetshjælpemidler på hjul

Formål. Funktionen af visse mobilitetshjælpemidler på hjul skaber situationer, hvor spillerens stance (baseret på, hvor hjælpemidlet først placeres) ikke kan indtages hurtigt og konsistent i relation til, hvor bolden kommer til at ligge stille.

Denne lokalregel kan iværksættes af Komitéen for at hjælpe spillere, der bruger et mobilitetshjælpemiddel på hjul således, at de ikke behøver at omplacere hjælpemidlet flere gange for at opnå den ønskede position.

Denne lokalregel må anvendes ethvert sted på banen, inklusive greenen, det generelle område, strafområder og bunkers.

Det er ikke formålet med denne lokalregel at øve indflydelse på den beslutning, som en spiller, der bruger et mobilitetshjælpemiddel på hjul, skal tage i relation til sikkerhed (såsom at stille hjælpemidlet på en stejl skråning). I sådanne situationer kan andre lempelsesregler anvendes (såsom uspillelig bold efter Regel 19 eller lempelse fra strafområde efter Regel 17).

Standard lokalregel M-1

“Før udførelsen af et slag må en spiller, der bruger et mobilitetshjælpemiddel på hjul, tage lempelse uden straf ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold og spille den fra dette lempelsesområde:

  • Referencepunkt: Stedet for den oprindelige bold.
  • Størrelse af lempelsesområdet, målt fra referencepunktet: 15 centimeter fra referencepunktet, hvilket kan være nærmere hullet, men med disse begrænsninger:
  • Begrænsninger for lempelsesområdet:
    • Skal være i samme baneområde, og
    • Må ikke være på et område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, medmindre den oprindelige bold lå stille i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere (hvilket eksempelvis betyder, at en bold i roughen ikke må placeres på fairway).

Når der tages lempelse efter denne lokalregel, må spilleren placere en bold mere end én gang (hvis bolden for eksempel ved første forsøg med at placere bolden er kommet lidt for langt bagud i spillerens stance).

Undtagelse – ingen lempelse, når det er klart urimeligt at kunne spille bolden. Der er ingen lempelse efter denne lokalregel, hvis det at kunne spille bolden forekommer klart urimeligt (såsom, hvis bolden ligger i en busk og er i en sådan position, at det vil være umuligt for spilleren at udføre et slag til den).

Straf for at spille bolden fra et forkert sted ved overtrædelse af lokalreglen: Den generelle straf efter Regel 14.7a”

M-2 Lempelse uden straf fra specifikke bunkere for spillere, der bruger mobilitetshjælpemidler på hjul

Formål. Designet og formen på visse bunkere skaber situationer, hvor det er svært eller næsten umuligt for en spiller med et mobilitetshjælpemiddel på hjul at komme ind og ud af en bunker for at spille sin bold.

Regel 25.4n tilpasser Regel 19.3 således, at når en spiller med et mobilitetshjælpemiddel på hjul tager lempelse for en uspillelig bold i en bunker, kan spilleren tage lempelse på flaglinjen uden for bunkeren med ét strafslag. Men især i turneringer, hvor der kun deltager spillere, der bruger mobilitetshjælpemidler på hjul, kan Komitéen give lempelse uden straf fra specifikke bunkere eller alle bunkere, hvis den føler, at det er rimeligt.

Standard lokalregel M-2

“For spillere, der bruger mobilitetshjælpemidler på hjul, er [identificér specifik(ke) bunker(e) eller alle bunkere på banen] areal under reparation i det generelle område. Spilleren må tage lempelse efter Regel 16.1b”

M-3 Begrænset undtagelse fra Regel 10.1b (Forankring af køllen) for spillere med Ataksi eller Atetose

Formål. For spillere med Ataksi eller Atetose, som resulterer i voldsomme, rykvise eller rystende bevægelser, kan det være næsten umuligt at putte uden at kunne bruge en eller anden form for forankring af køllen. Disse lidelser har især indflydelse på putting på grund af den minimale bevægelse, der er involveret i et sådant slag, kombineret med de ekstreme kropsbevægelser, der er symptomerne på disse lidelser.

Denne lokalregel tillader Komitéen at undtage sådanne spillere fra straf efter Regel 10.1b (Forankring af køllen) under forudsætning af, at de tre følgende krav er opfyldt:

  • Spilleren har en WR4GD godkendelse eller en EDGA Access godkendelse
  • Spilleren har ataksi eller atetose, og
  • Komitéen bestemmer, at der er et klart bevis for, at lidelsen har en betydelig og negativ indflydelse på spillerens evne til at putte (for eksempel at spilleren jævnligt bruger 50 eller flere putts på en runde).

Standard lokalregel M-3

“Hvor en Komité har bestemt, at der er et klart bevis for, at ataksi eller atetose har en betydelig og negativ indflydelse på spillerens evne til at putte, og spilleren har en WR4GD godkendelse eller en EDGA Access godkendelse, er denne spiller undtaget fra straf efter Regel 10.1b (Forankring af køllen).”