Reglen er blevet tilpasset således, at den tidligere procedure til at bedømme, om overtrædelserne var relaterede eller ikke, er afskaffet. Nu er det eneste afgørende for tildeling af straf for flere overtrædelser af Reglerne kun, om der har været ”en mellemliggende begivenhed”.

Ved anvendelse af denne Regel gælder to ”mellemliggende begivenheder”:

Udførelsen af et slag, og
Være bevidst om eller blive bevidst om et brud på en Regel (dette omfatter, når en spiller ved spilleren har brudt en Regel, når en spiller bliver gjort opmærksom på et brud på en Regel, eller når spilleren er usikker på om spilleren har brudt en Regel).
Enkelt straf tildelt for flere overtrædelser mellem mellemliggende begivenheder:

Hvis spilleren overtræder flere Regler eller den samme Regel flere gange mellem mellemliggende begivenheder, får spilleren kun én straf. Hvis de Regler, der er overtrådte, har forskellige straffe, får spilleren kun den højeste straf.
Flere straffe tildeles for overtrædelser før og efter mellemliggende begivenheder:

Hvis en spiller overtræder en Regel og så overtræder den samme Regel eller en anden Regel efter en mellemliggende begivenhed, får spilleren flere straffe.

Eksempler nedenfor: