Laveste Handicap repræsenterer en spillers demonstrerede spillestyrke inden for en 365-dages periode fra den dag den seneste runde i scorearkivet blev spillet, og giver et referencepunkt for sammenligning med det aktuelle Handicap.

5.7/1 – Situationer, hvor en spillers Laveste Handicap bliver mere end 365 dage gammelt

Regel 5.7 nævner, at en spillers Laveste Handicap kan blive mere end 365 dage gammelt i perioden mellem to spillede runder. Som resultat af dette kan et Laveste Handicap, der er mere end 365 dage gammelt stadig indgå i beregningen af en spillers Handicap.

For eksempel:
Efter at have indleveret en score den 1. januar 2021 beregnes en spillers Handicap til 12,3. Spillerens Laveste Handicap er på det tidspunkt 10,6, etableret den 1. marts 2020.

Da spilleren indleverer sin næste score den 1. april 2021, vil det eksisterende Laveste Handicap på 10,6 stadig indgå i beregningen af spillerens nye Handicap, selvom det er mere end 365 dage gammelt. Det er fordi 365-dags perioden ligger før den dato, hvor den seneste score i spillerens scorearkiv blev spillet, hvilket i dette tilfælde er perioden mellem 1. januar 2021 og 1. januar 2020. Når først det nye Handicap er beregnet, vil det nye Laveste Handicap skulle findes i 365-dags perioden mellem 1. april 2021 og 1. april 2020.

5.7/2 – Situationer, hvor Laveste Handicap er det aktuelle Handicap

Efter at have indleveret en score den 1. april 2021, tager en spiller en pause fra golf og indleverer ikke nogen score før 1. juli 2022. Ved udregningen af spillerens nye Handicap bruges spillerens Laveste Handicap fra perioden før 1. april 2021 som referencepunkt.

Spilleren spiller så en ny runde 1. august 2022, og 365-dags perioden før 1. juli 2022 bruges til at finde spillerens Laveste Handicap, men der er ikke indleveret nogen scores i den periode. Derfor bliver spillerens aktuelle Handicap i denne situation deres Laveste Handicap.