1. Udføre en handicaprevision. Handicapkomitéen bør udføre en revision af en spillers Handicap ved at bruge de procedurer, der er beskrevet i Appendix D.
 • Det er stærkt anbefalet, at Handicapkomitéen udfører en handicaprevision årligt.
 • En handicaprevision kan udføres efter ønske fra spilleren eller fra en anden spiller på ethvert tidspunkt.
 • Før der foretages nogen ændring af en spillers Handicap, bør Handicapkomitéen nøje overveje alle tilgængelige beviser, såsom:
  • Hvorvidt spillerens spillestyrke er blevet påvirket af midlertidig eller permanent sygdom, som er tilstrækkelig til at kunne have indflydelse på spillerens mulighed for at kunne spille med eller mod andre på et fair og lige grundlag.
  • Alle Handicaps, som spilleren tidligere har haft.
  • Om spillerens spillestyrke hurtigt forbedres eller forværres.
  • Hvorvidt spilleren præsterer betydeligt forskelligt i ét spilleformat i forhold til andre, for eksempel mellem turneringer og almindeligt spil eller tilladt og ikke-tilladt spilleformat.
  • Om det har været besluttet, at en spillers handlinger har været med det formål at skaffe sig en unfair fordel.
 1. Regulere et Handicap. Under hensyntagen til alle tilgængelige beviser, skal Handicapkomitéen fastslå den bedste fremgangsmåde ved enhver ændring af en spillers Handicap, hvilket kan være:

Enten

Eller

Enhver regulering af en spillers Handicap som resultat af en handicaprevision:

 • Foretages af Handicapkomitéen, som herefter skal informere spilleren, som samtidig gives mulighed for at gøre indsigelse til Komitéen, eller, hvor relevant, anke til det autoriserede forbund (DGU beslutning).
 • Skal være minimum 1 slag opad eller nedad.
 • Må kun forhøje en spillers Handicap med op til 5 slag over spillerens Laveste Handicap, medmindre der er særlige omstændigheder. Sådanne omstændigheder kan inkludere en spiller, som har været langtidssyg eller -skadet, og som forhindrer dem i at spille golf på det tidligere opnåede niveau.

7.1a/1 – Regulere en spillers Handicap ved at regulere de seneste 20 Handicapresultater

Ved at regulere hver af de 20 seneste Handicapresultater i spillerens scorearkiv sikres, at virkningen af reguleringen forbliver der, efter at den næste score er indtastet, men vil formindskes over tid, efterhånden som nye scores indtastes.

Eksempelvis har en spiller et Handicap på 10,3, og Handicapkomitéen beslutter at regulere dette til 9,3, fordi de seneste scores antyder, at spilleren forbedrer sig hurtigt.

I dette eksempel ville Handicapkomitéen foretage en regulering på -1 på de seneste 20 Handicapresultater, og virkningen af denne regulering på den endelige beregning illustreres i nedenstående tabel:

7.1a/2 – Handicapkomitéens reguleringer for en skadet spiller, skal basere sig på scores efter skaden.

Handicapkomitéen bør kun overveje regulering af en spillers Handicap på grund af skade, efter at spilleren har indleveret en eller flere tællende scores efter skadens opståen. I beslutningen om reguleringens størrelse, bør Handicapkomitéen medtage de indleverede scores efter skaden og skadens type og grad.

Efter at et antal scores er indleveret, og det bliver tydeligt, at skaden har haft permanent indvirkning på spillerens spillestyrke, kan det være rimeligt at se bort fra spillerens scorearkiv og tildele et Handicap, baseret udelukkende på scores indleveret efter skaden (se Regel 5.2a).