Oversatte ord:

De fleste centrale begreber er oversat af Dansk Golf Union fra den internationale udgave, men et antal begreber er bevaret på engelsk, da de er etablerede termer, brugt i en årrække i Danmark, og som det ikke er fundet relevant at oversætte – for eksempel Course Rating, Slope Rating og scratch/bogey-spiller.

De centrale begreber findes i Definitioner.
Hvor “Handicapsystemet” er brugt, repræsenterer det den danske oversættelse af “World Handicap System” (WHS).
Ordet “Handicap” bruges synonymt med “Handicapindex”.

Tekstformattering:

I teksten i Handicapreglerne er definerede ord markeret med kursiv og med links direkte til begrebet i Definitioner. Ligeledes skrives udvalgte og centrale begreber med stort bogstav, uafhængigt af kontekst.

Hvor tekst fremstår med grønt, er der tale om en DGU kommentarer.