Genindsættelse af en spillers Handicap er nødvendigt, efter at en spillers Handicap har været fjernet i en periode.

For at bestemme på hvilket niveau en spiller skal genindsættes, kan Handicapkomitéen overveje:

  • At genindsætte Handicappet på det niveau, som Handicapkomitéen mener, er et udtryk for spillerens nuværende spillestyrke.
  • At tildele et Handicap som om spilleren var ny i sporten, eller
  • At tildele det senest registrerede Handicap.

Når en spillers Handicap er blevet genindsat, anbefales det stærkt, at Handicapkomitéen nøje overvåger spillerens Handicap over efterfølgende runder og foretager passende justeringer, hvor det er nødvendigt.