Regel 5.1 – Beregning af et Handicapresultat

Regel 5.2 – Beregning af Handicap

Regel 5.3 – Maksimum Handicap

Regel 5.4 – Hyppighed for opdatering af Handicap

Regel 5.5 – Forældelse af scores og bortfald af Handicap

Regel 5.6 – PCC beregning

Regel 5.7 – Laveste Handicap

Regel 5.8 – Begrænsning i opadgående bevægelse for et Handicap

Regel 5.9 – Indlevering af en exceptionel score