En score er tællende til handicapformål, hvis runden er blevet spillet:

DGU kommentar: OG hvor spilleren spiller “rigtig golf”, det vil sige lever op til kravet i Regel 1.3 om at “Forsøge at opnå den bedst mulige score på hvert hul”

Derudover skal spillerens score være godkendt i overensstemmelse med Handicapreglerne (se Regel 4.4).

Hvis én eller flere af ovennævnte krav ikke er opfyldt, er scoren ikke tællende til handicapformål.
DGU kommentar: og modsætningsvis; hvis alle krav er opfyldt så ER scoren tællende og skal ifølge Regel 2.1.a. afleveres som en tællende score

2.1/1 – Score er tællende til handicapformål, selv hvis hullerne ikke er spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Regel 5.1 i Golfreglerne kræver, at huller på en runde spilles i den rækkefølge som er bestemt af enten Komitéen for turneringen eller Komitéen for golfbanen. En score er dog tællende til handicapformål, selv hvis hullerne ikke er spillet i rækkefølgen, bestemt af Komitéen, medmindre spilleren er diskvalificeret. For eksempel:

 • Hvis banen er tæt belagt og det at starte på et alternativt hul kan medvirke til hurtigere spil
 • Når det at spille hullerne i en anden rækkefølge kan medvirke til, at flere spillere kan få afsluttet deres runde, især på tidspunkter, hvor dagslys er begrænset.

Hvis spilleren er diskvalificeret, se Regel 2.1b.

2.1/2 – Status for scores, når der samtidig spilles både hulspils- og slagspilsformater

Når en spiller konkurrerer i en hulspilsmatch og samtidig spiller en slagspilsrunde, og begge formater er tilladte spilleformater, er det slagspilsscoren, der skal indleveres til handicapformål. Scoren for hulspilsmatchen bør ikke indleveres.

2.1/3 – Indlevering af scores til handicapformål, når der spilles på midlertidige greens eller teesteder.

Det autoriserede forbund bør beslutte, om scores, opnået under midlertidige baneforhold, er tællende til handicapformål. Det autoriserede forbund bør også beslutte, om en midlertidig tilpasning af Course Rating og Slope Rating er krævet for at reflektere de midlertidigt ændrede forhold (se Appendix G).

DGU Kommentarifølge Appendix G:

Forkanten af et teested, som defineret i Golfreglerne, bør ikke placeres mere end 10 meter (10 yards) foran eller bagved den relevante permanente længdemarkering på hvert hul. Samlet set bør golfbanen ikke forkortes (eller forlænges) med mere end 100 meter (100 yards) fra den opmålte længde for at sikre den præcise anvendelse af Course Rating og Slope Rating i beregningen af spilleres Handicapresultater.

6. Ændring af baner
a. Midlertidige ændringer
Handicapkomitéen skal underrette det autoriserede forbund, når der foretages midlertidige ændringer af golfbanen, der kan have indflydelse på Course Ratingen. Det autoriserede forbund bestemmer, om scores under sådanne omstændigheder er acceptable til handicapformål, og om Course Rating og Slope Rating bør tilpasses midlertidigt.

Kontakt DGU ved midlertidige ændringer af banen.
Baner, som midlertidigt (f.eks. til en turnering eller ifbm. banearbejde) er forkortet/forlænget med mindre 100, vil kunne beholde sin Course Rating.
Ligeledes kan en 18 hullers bane indeholde op til to midlertidige greens, og stadig være tællende til handicapformål – forudsat, de er godkendt af DGU.
Hvis der er tale om udskiftning af forskellige greens på forskellige tidspunkter (f.eks. spil til alternative greens i tilfælde af frost), er der ikke tale om samme bane på en given dag, og Course Ratingen er dermed ikke gældende for dagen. Desuden vil det ikke være muligt at kontakte DGU og få godkendt disse løbende, og derfor er scores på en sådan bane ikke acceptable til handicapformål.

Når en midlertidig Course Rating og Slope Rating er udstedt, skal denne information gøres tilgængelig for spillere forud for start af deres runde.

Dette gælder også hvis midlertidige ændringer (+/- 100 meter/ændrede teesteder og/eller 1-2 midlertidige greens) resulterer i en uændret rating

2.1a Spillet i et tilladt spilleformat

Tilladte spilleformater er:

Spilleformat Type af runde Antal huller Antal huller
Individuelt slagspil Turnering* / almindeligt spil 9 18
Individuelt slagspil – Stableford Turnering* / almindeligt spil 9 18
Individuelt slagspil – Maximum Score Turnering* / almindeligt spil 9 18
Individuelt slagspil – Par/Bogey Turnering* / almindeligt spil 9 18

*Se Beslutning 2.1a for, hvem der må afholde en tællende turnering: Klik her

*Se Beslutning 2.1a/1 om turneringer, spillet med partner og som holdturnering: Klik her

 1. Runder spillet inden for spillerens jurisdiktion (se Figur 2.1a). Under hensyn til øvrige bestemmelser i Handicapreglerne:
 1. Runder spillet uden for spillerens jurisdiktion (se Figur 2.1a). Under hensyn til øvrige bestemmelser i Handicapreglerne:
 • En score fra et tilladt spilleformat inden for den jurisdiktion, hvor runden blev spillet, er tællende til handicapformål og skal indleveres, selvom spilleformatet ikke er tilladt i spillerens egen jurisdiktion.
 • En score fra et spilleformat, der ikke er tilladt inden for den jurisdiktion, hvor runden blev spillet, men som er tilladt inden for spillerens egen jurisdiktion, er tællende til handicapformål og skal indleveres.
 • En score fra et spilleformat, der hverken er tilladt inden for den jurisdiktion, hvor runden blev spillet, eller inden for spillerens egen jurisdiktion, er ikke tællende til handicapformål.

2.1a/1 – Ikke-tællende scores til handicapformål

Nogle spilleformater og scores, spillet under særlige begrænsede turneringsbetingelser, er ikke tællende til handicapformål og må ikke indføres i spillerens scorearkiv.

Den følgende illustration er ikke udtømmende, og hvis spilleren er i tvivl, om en score er tællende, anbefales det, at de undersøger i golfklubben, hvor de spiller eller hos det autoriserede forbund.

2.1a/2 – scores fra turneringer, som ikke er arrangeret af en tilknyttet golfklub

Regel 1.3 skriver, at en spiller forventes at ”indlevere alle tællende scores for at give et rimeligt bevis for deres demonstrerede spillestyrke”. I henhold til andre bestemmelser i Handicapreglerne skal en tællende score fra et tilladt spilleformat indberettes til handicapformål, også selvom det stammer fra en turnering, som er organiseret af en enhed, der ikke er tilknyttet til det autoriserede forbund, for eksempel et selskab eller en Liga/Tour.

Hvis sådanne scores ikke automatisk indberettes af turneringsarrangøren, skal spilleren indberette scoren i henhold til de beskrevne procedurer i Handicapreglerne.

Hvis en spiller undlader at indberette en tællende score, eller ikke følger de regler, som det autoriserede forbund foreskriver, bør Handicapkomitéen handle i overensstemmelse med Regel 7.1b.

2.1b Spillet efter Golfreglerne

En runde skal spilles efter Golfreglerne for at være tællende til handicapformål, under hensyntagen til det følgende:

 1. Organiserede turneringer. I en situation, hvor en spiller diskvalificeres fra en turnering for en overtrædelse af Golfreglerne, men hvor ingen særlig fordel er opnået, bør scoren betragtes som tællende til handicapformål.
  Hvis en spiller diskvalificeres fra en turnering for enhver anden overtrædelse af Golfreglerne, er scoren ikke tællende til handicapformål.
  Den endelige beslutning ligger hos Komitéen under hensyntagen til omstændighederne.
 2. Almindeligt spil. Når der ikke spilles i en organiseret turnering, er en score generelt ikke tællende til handicapformål, hvis spilleren:

Hvis en spiller anvender en Standard lokalregel korrekt, men Komitéen ikke anvender denne lokalregel på banen, så kan scoren stadig være tællende til handicapformål. Det samme gør sig gældende, hvis en spiller overtræder en Standard lokalregel, som anvendes af Komitéen.

Eksempler på situationer i forhold til Standard lokalregler, hvor en score kan være tællende til handicapformål:

 • En spiller har anvendt den alternative lempelsesmulighed til Forrige sted i Standard lokalregel E5, selvom denne Standard lokalregel ikke anvendes, eller
 • Spilleren har brugt udstyr til afstandsmåling, selvom der anvendes en Standard lokalregel, der forbyder dette.

Den endelige beslutning ligger hos Komitéen under hensyntagen til omstændighederne.

2.1b/1 – Eksempler, hvor en spiller er diskvalificeret fra en turnering, men hvor ingen særlig fordel er opnået

Komitéen kan beslutte at acceptere en score til handicapformål, hvis en spiller er diskvalificeret fra en turnering, men hvor ingen særlig fordel er opnået.

Eksempler på situationer, hvor Komitéen kan bestemme, at ingen særlig fordel er opnået:

Golfregel Type af diskvalifikation Anbefalet beslutning
til handicapformål
3.3b(2) Scorekort ikke underskrevet og
ingen Standard lokalregel anvendt
til modificering af straf
Acceptér score
3.3b(2) Scorekort ikke returneret hurtigt Acceptér score
3.3b(3) Hulscore på scorekort er lavere
end faktisk score
Acceptér rettet score

2.1b/2 – Eksempler, hvor en spiller er diskvalificeret fra en turnering for en overtrædelse, der ville have givet en særlig fordel

Eksempler på situationer, hvor komitéen kan bestemme, at en spiller har opnået en særlig fordel:

Golfregel Type af diskvalifikation Anbefalet beslutning
til handicapformål
1.3b Spillere aftaler bevidst at ignorere
en Regel eller straf, de ved gælder
Score ikke tællende
4.1a Udføre et slag med
en ikke-godkendt kølle
Score ikke tællende
4.3a(1) Bruge afstandsmåler til
at måle højdeforskelle
Score ikke tællende

2.1b/3 – Hul ikke spillet efter Golfreglerne i almindeligt spil

Hvor en spiller har overtrådt Golfreglerne i almindeligt spil og bevidst undladt at påføre den korrekte straf, bør scoren generelt ikke accepteres til handicapformål. Imidlertid kan Komitéen under visse omstændigheder producere en tællende score ved at:

 • Indtaste den rigtige score for hullet
 • Justere hulscoren til en Netto Dobbelt Bogey, eller
 • Tildele en Netto Par.