Beregningen af justering for spilleforhold (PCC):

 • Udføres generelt kun én gang om dagen.
 • Vurderer de indtastede, tællende scores for en golfbane hver dag og kræver mindst otte tællende scores for at afgøre, om en justering er krævet.
 • Inkluderer kun tællende scores fra spillere med et Handicap på 36,0 eller mindre.
 • Er lig med nul hvis færre end otte tællende scores er indtastet.
 • Inkluderer ikke scores, der er opskaleret til 9 eller 18-hullers scores (hvor det er relevant).
 • Kan resultere i en justering på -1.0, 0,0, +1,0, +2,0 eller +3,0 og anvendes i beregningen af Handicapresultater for alle spillere.

5.6/1 – Procedure for at udføre PCC (justering for spilleforhold)

PCC er en automatisk beregning og kan summeres som følger:

 1. Den forventede score beregnes for hver kvalificeret spiller.
 2. Den forventede standard afvigelse for Handicapresultatergolfbanen beregnes med indarbejdning af alle anvendelige Slope Ratings.
 3. Det fastslås, hvor mange spillere der scorede bedre eller værre end forventet på dagen.
 4. Mængden af spillere, der har indleveret en score lig med, bedre end eller værre end deres forventede scoringsinterval, bruges til at bestemme, om der skal foretages en PCC -justering.
 5. Hvis en justering kræves, fastslås hvor meget sværere eller lettere banen spillede den dag.
 6. Baseret på disse beregninger, fastslås den endelige PCC for spil på den dag.
 7. En PCC anvendes som et helt tal.

Noter:

5.6/2 – Omstændigheder, der kan begrunde mere end én PCC på en bestemt dag

Regel 5.6 anbefaler, at der kun udføres én PCC for dagen.

Der kan dog være omstændigheder, der begrunder, at der udføres en separat PCC for en del af dagen eller for en bestemt turnering. For eksempel når:

 • Der er ekstrem variation i vejret på to afgrænsede dele af dagen.
 • Sammensætningen af feltet i en turnering, der spilles den dag, er væsentlig forskellig fra sammensætningen af spillere, der deltager i almindeligt spil samme dag.

5.6/3 – Hvordan der udføres en separat PCC for en bestemt turnering og hvilken justering, der skal foretages for runder fra almindeligt spil på samme dag

I tilfælde, hvor der udføres en separat PCC for en bestemt turnering:

 • Kun scores fra de spillere, der har deltaget i turneringen, bruges i den separate PCC.
 • Enhver beregnet justering fra den separate PCC anvendes kun på Handicapresultaterne fra de spillere, der har deltaget i turneringen.
 • For alle andre spillere, som har spillet den samme golfbane på dagen, anvendes den PCC for dagen, som bygger på alle kvalificerede scores fra dagen (inklusiv scores fra de spillere, som har deltaget i turneringen).

5.6/4 – En spiller spiller flere runder på den samme bane på samme dag og der udføres en separat PCC

Når der spilles to eller flere runder på den samme golfbane på samme dag, og en separat PCC er udført for en eller flere runder, kan en forskellig PCC blive anvendt på hver af spillerens beregnede Handicapresultater.

5.6/5 – Runde spillet på andet end hjemmebanen, og scoren indleveres til hjemmeklubben

Når en spiller indleverer en score til sin hjemmeklub efter at have spillet på en anden golfbane, skal PCC for dagen på den spillede golfbane indhentes og anvendes til at beregne spillerens Handicapresultat, inden Handicappet opdateres.

5.6/6 – Udføre PCC i en golfklub med 27 huller

En golfklub har tre 9-hullers golfbaner, kendt som Syd, Øst og Vest sløjferne. Designet og layoutet på de tre baner gør det muligt for spillere at spille a) Kun 9 huller på enhver af banerne, eller b) 18 huller i enhver kombination af 9 huller (Syd/Syd, Syd/Øst, Syd/Vest, Øst/Øst, Øst/Vest og Vest/Vest).

PCC udføres for enhver 18-hullers golfbane, der har fået en Course Rating og Slope Rating.

For så vidt at alle kriterier i Regel 5.6 er opfyldt, udføres PCC hver dag for hver 18-hullers kombination.

5.6/7 – Anvendelse af PCC, når der kun spilles 9 huller på en bane med 27 huller

En golfklub har tre 9-hullers golfbaner, kendt som Syd, Øst og Vest sløjferne. Designet og layoutet på de tre baner gør det muligt for spillere at spille a) Kun 9 huller på enhver af banerne, eller b) 18 huller i enhver kombination af 9 huller (Syd/Syd, Syd/Øst, Syd/Vest, Øst/Øst, Øst/Vest og Vest/Vest).

For en spiller, der kun spiller 9 huller på Syd-sløjfen:

 • Deres score bliver inkluderet i PCC for hver af 18-hullers kombinationerne for Syd/Syd, Syd/Øst og Syd/Vest.
 • Deres score fordobles med brug af 18-hullers Course Rating og Slope Rating for de 9 spillede huller.
 • For så vidt at alle kriterier i Regel 5.6 er opfyldt, udføres PCC for hver 18-hullers kombination.
 • 50% af PCC for Syd/Syd banen anvendes til beregning af spillerens Handicapresultat.
 • Hvis der ikke er udført en PCC for Syd/Syd banen, anvendes ingen PCC ved beregningen af spillerens Handicapresultat. Dette gælder, selvom en PCC er udført for andre 18-hullers kombinationer, som involverer Syd-sløjfen.