Regel 5.2a – For færre end 20 scorekort

Et Handicap beregnes på grundlag af de laveste Handicapresultater i scorearkivet. Hvis scorearkivet indeholder færre end 20 Handicapresultater, bruges nedenstående tabel til at bestemme antallet af Handicapresultater, der skal indgå i beregningen og enhver regulering, der skal foretages. Resultatet af beregningen afrundes til den nærmeste tiendedel.

Antal handicapresultater
i scorearkiv
Antal handicapresultater
til brug i beregning
af handicap
Regulering
1 Det laveste -2,0
2 Det laveste -2,0
3 Det laveste -2,0
4 Det laveste -1,0
5 Det laveste 0
6 Gennemsnit af 2 laveste -1,0
7 eller 8 Gennemsnit af 2 laveste 0
9 til 11 Gennemsnit af 3 laveste 0
12 til 14 Gennemsnit af 4 laveste 0
15 eller 16 Gennemsnit af 5 laveste 0
17 eller 18 Gennemsnit af 6 laveste 0
19 Gennemsnit af 7 laveste 0
20 Gennemsnit af 8 laveste 0

Tildeling af det første handicap

  1. Hvis en spillers første Handicap beregnes til at være større end maksimum på Handicap 54,0 (se Regel 5.3), får spilleren Handicap 54.
  2. Baseret på yderligere beviser om en spillers demonstrerede spillestyrke, kan en Handicapkomité ændre en spillers første Handicap opad eller nedad, op til maksimum 54,0 (se Regel 7.1a).

For følgende spillere kan en Handicapkomité skulle overveje at tildele et Handicap i den lave ende af handicapintervallet:

  • Øvede spillere, der kommer tilbage efter at have været væk fra spillet i en længere periode.
  • Øvede spillere, der ikke før har haft et Handicap.
  • Professionelle spiller, der vender tilbage til amatørstatus.

I sådanne tilfælde skal en Handicapkomité følge de procedurer, som det autoriserede forbund har bestemt, og opnå godkendelse, før der tildeles et Handicap lavere end 2,0 for mænd og 2,0 for kvinder.

5.2a/1 – Ændring af en spillers første Handicap på baggrund af beviser for tidligere spillestyrke

En spiller indleverer tre scores for at opnå sit første Handicap, hvilket resulterer i beregnede Handicapresultater på 15,3, 15,2 og 16,6.

Dette ville resultere i et første Handicap på:

Laveste
Handicapresultat
Regulering Første
Handicap
15,2 - 2 = 13,2

Handicapkomitéen er opmærksom på, at spilleren, som kommer tilbage til golfklubben efter mange år væk fra spillet, tidligere har spillet godt som junior og har haft et Handicap på omkring 8,0.

Baseret på denne information, kan Handicapkomitéen vælge at regulere spillerens beregnede, første Handicap for bedre at reflektere spillerens tidligere demonstrerede spillestyrke.

5.2a/2 – Ændring af en spillers første Handicap, når efterfølgende scores er væsentligt forskellige fra det forventede

En spiller indleverer tre scores for at opnå sit Handicap, hvilket resulterer i beregnede Handicapresultater på 40,7, 42,4 og 36,1.

Dette ville resultere i et Handicap på:

Laveste
Handicapresultat
Regulering Første
Handicap
36,1 - 2 = 34,1

Spilleren indleverer derefter tre yderligere scores, som resulterer i beregnede Handicapresultater på 45,9, 43,6 og 45,0.

Efter disse seks scores ville spillerens Handicap være:

Gennemsnit
to laveste
Handicapresultater
Regulering Handicap
38,4 - 1 = 37,4

Ved gennemgang af spillerens Handicap og i forhold til scores, kan Handicapkomitéen i denne situation bestemme, at reguleringen på -1 bør fjernes for bedre at reflektere spillerens spillestyrke.

Regel 5.2b – For 20 scorekort

Et Handicap beregnes på grundlag af de laveste Handicapresultater i scorearkivet. Hvis et scorearkiv indeholder mindst 20 Handicapresultater, er proceduren for at beregne et Handicap:

(Se Regel 5.8).

Regel 5.2c – For plus-handicaps

Når der er 20 Handicapresultater i en spillers scorearkiv og Handicap beregnes til en negativ værdi, repræsenterer dette et plus-Handicap.

Når en spillers første Handicap beregnes til den lavere ende af handicapskalaen for både mænd og kvinder, skal Handicapkomitéen følge de procedurer, som det autoriserede forbund har bestemt og opnå godkendelse, før der tildeles et Handicap lavere end en specificeret grænse (se Regel 5.2a).

5.2c/1 – Markering af et Plus-Handicap

Handicapreglerne indeholder et antal referencer til ”Plus-Handicap”, hvilket er den traditionelle betegnelse for en golfspiller, der har opnået et Handicap bedre end scratch (0,0).

Men når der foretages en beregning af en nettoscore, anvendes et negativt fortegn (minus), og denne matematiske modsigelse kan føre til manglende konsistens i måden, hvorpå spillere skriver deres Handicap på tilmeldinger, og hvordan softwareudviklere koder deres beregnere.

For at opnå konsistens på tværs af alle jurisdiktioner, gives følgende anbefaling:

  • Spillere med et Plus-Handicap bør opfordres til altid at sætte et Plus (+) foran deres Handicap.
  • Alle andre bør opfordres til at undlade brug af fortegn.
  • Den grundlæggende antagelse blandt arrangører af turneringer bør være, at et Handicap med Plus (+) fortegn er et Plus-Handicap. Ethvert Handicap med et negativt (-) fortegn, bør udfordres.