En score fortsætter med at være en del af Handicap -beregningen, så længe den forbliver inden for spillerens 20 seneste indtastede scores, uanset scorens alder.

Et Handicap bortfalder først, når en spiller ikke længere er medlem af mindst én golfklub.

Note: En spillers scorearkiv bør gemmes, når det er muligt. Det vil hjælpe Handicapkomitéen, hvis spilleren i fremtiden igen opnår et Handicap.