Velkommen til den første revision af Handicapreglerne™; en opdatering til det fælles regelsæt, der blev introduceret i 2020 til glæde for alle golfspillere verden over.
Handicapreglerne™ er en del af World Handicap System™ (WHS™), som også inkluderer Course Rating System™, og disse administreres i fællesskab af USGA og R&A på en ensartet måde verden over. Administration af Handicaps i hvert enkelt land er et anliggende for de nationale forbund eller andre autoriserede enheder, som lokalt hjælper med at drive systemet på en effektiv og ansvarlig måde.

I de senere år er der set en markant stigning i antallet af golfspillere, og dermed en stigning i registrerede scores til handicapformål. Siden starten i januar 2020 anvendes WHS nu i 125 lande og bruges aktivt af millioner af golfspillere. Vi er glade for den rolle, som WHS spiller i at promovere og supportere væksten af sporten.

Den første revision af Handicapreglerne fortsætter med at bygge på de tre oprindelige mål, som hver især har vist vejen i udviklingen af WHS siden begyndelsen og har medvirket til et stærkt fundament:

  • at tilskynde så mange golfspillere som muligt til at opnå og vedligeholde et Handicap
  • at sætte golfspillere i stand til – uanset evner, køn og nationalitet – at anvende deres Handicap på enhver bane i verden i en fair konkurrence
  • at angive med tilstrækkelig præcision, den score en golfspiller forventeligt kan opnå på enhver bane i verden, når der spilles under normale forhold

I særdeleshed er det formålet med revisionen at fortsætte med at være inkluderende og tilbyde let adgang til et troværdigt system, herunder eksempelvis:

  • at tilbyde en kortere minimumslængde for at kunne opnå en Course Rating™, en ændring, der vil imødekomme mange kortere baner og Par 3 baner, og
  • at inkludere mere robuste og meningsfulde kontrolmekanismer, herunder forøget vejledning i procedurer for Handicaprevision og udvælgelseskriterier for eliteturneringer.

Et resumé af de vigtigste ændringer er beskrevet i Handicapreglerne (i denne version under emnet Hovedpunkter 2024). De fleste af disse ændringer bliver implementeret i den software, som anvendes af de nationale forbund og golfklubber, og kræver derfor ikke nogen adfærdsændringer hos golfspillerne. Dog vil der for nogle spillere være en ændring, når der skal indberettes scores, nemlig kravet om at indberette runder som hul-for-hul scores for at kunne understøtte beregningsmetoden for håndtering af ikke-spillede huller efter Regel 3.2.

En særlig tak rettes til Handicap Operations Committee og dens underkomitéer for den uvurderlige viden, de fortsat bidrager med og som i sidste ende har hjulpet med at frembringe denne nye udgave af Handicapreglerne.

Chairs
Sharon Ritchey (USGA) / Birgitta Ljung (The R&A)
World Handicap Authority / Handicap Operations Committee