Handicapsystemets integritet afhænger af, at alle nøgleinteressenter sikrer, at alle de opstillede krav i Handicapreglerne efterleves, og at alle lever op til deres respektive ansvar.

Nøgleinteressenterne inden for Handicapreglerne er:

 • Spilleren
 • Golfklubben og dennes Handicapkomité
 • Regionale golfforbund*
 • Nationale golfforbund*
 • Multi-nationale golfforbund*
 • USGA og R&A

*Samlet set kendt som “autoriserede forbund”.

Ansvarsområderne for hver nøgleinteressent, se:

A1: Spilleransvar

For at leve op til kravene i Handicapreglerne, forventes en spiller at:

 1. Optræde med integritet ved at følge Handicapreglerne og afholde sig fra at bruge eller omgå Handicapreglerne med det formål at opnå en unfair fordel.
 2. Opretholde kun ét Handicap fra ét scorearkiv, som vedligeholdes af spillerens hjemmeklub i overensstemmelse med Handicapreglerne.
  Note: Handicappet gælder overalt, inklusiv i alle andre klubber, hvor spilleren er medlem.
 3. Sikre, at enhver golfklub, som spilleren er medlem af, kender til detaljerne om:

 1. Sikre, at spilleren forud for en runde i et tilladt spilleformat:
 • Kender sit aktuelle Handicap.
 • Informerer Handicapkomitéen eller turneringskomitéen om enhver uoverensstemmelse med deres Handicap og oplyser om enhver score, der endnu ikke er indleveret eller indtastet i deres scorearkiv.
 • Ved på hvilke huller, der gives eller afleveres handicapslag.
 1. Forsøge at opnå den bedst mulige score på hvert hul.
 2. Sikre, under hensyntagen Handicapreglerne, at alle tællende scores indleveres til handicapformål for at give et retvisende bevis for deres demonstrerede spillestyrke. Dette inkluderer scores uden for spillerens egen jurisdiktion. Tællende scores bør indleveres:
 • Så hurtigt som muligt efter runden og før midnat (lokal tid) på spilledagen.
 • I den korrekte, kronologiske rækkefølge.
 1. Give enhver ny golfklub alle oplysninger om deres tidligere spillehistorie, de Handicaps, de har haft, medlemsskaber og anden information, som er relevant for deres spillestyrke.
 2. Spille efter Golfreglerne.
 3. Godkende scores fra deres medspillere.

A2: Ansvar klubber og autoriserede forbund

For at kunne leve op til kravene i Handicapreglerne, forventes Handicapkomitéer og autoriserede forbund at:Noter:

 1. Hvor et nationalt forbund administrerer og vedligeholder en spillers Handicap direkte, påtager det nationale forbund sig et ansvar som en golfklub.
 2. Hvor der er relevant, bestemmes delegering af ansvar af enten det multi-nationale forbund eller det nationale forbund.

Ansvarsområder i Handicapsystemet set i forhold til golfbanerne

Et autoriseret forbund forventes at: En golfklub forventes at:
 1. Sikre, at alle faciliteter, godkendt af det autoriserede forbund til handicapformål, har en Course Rating og Slope Rating for alle relevante teesteder, udregnet i overensstemmelse med Course Rating systemet.
  Ratings skal også indeholde alle midlertidige og permanente baneændringer, som er indberettet af tilknyttede golfklubber / banejere.
 2. Bruge Course Rating softwaren til at udregne og udstede Course Rating og Slope Rating.
 3. Vedligeholde fortegnelser over alle Course Ratings inden for sin jurisdiktion.
 4. Etablere en Course Rating komité.
 5. Etablere adgang til et korps af fuldt uddannede baneratere (inklusiv teamledere), som kan gennemføre alle Course Ratings og gen-ratings.
 6. Bestemme en periode inden for hvilken spil med lejeforbedring kan bruges til tællende scores.
 7. Bestemme start- og slutdatoer for ikke-aktiv sæson inden for sin jurisdiktion.
 1. Have verificerbare hullængder for hvert teested med en Course Rating, som tilladte spilleformater kan spilles på.
 2. Informere det autoriserede forbund om betydelige ændringer, især ændringer i længde eller banemarkeringer, der kan have indflydelse på de udstedte Course Rating og Slope Rating.
 3. Sikre, at alle tællende scores spilles fra teesteder, der har en Course Rating og Slope Rating, som defineret i Course Rating systemet.
 4. Vedligeholde deres golfbane på en måde, som er sammenlignelig med de forhold, der var, da Course Ratingen blev gennemført.
 5. Opslå konverteringstabeller for Spillehandicap til reference for spillerne.
 6. Sikre, at indtastning af alle tællende scores suspenderes, hvis baneforholdene er særligt dårlige.
  Før dette implementeres, skal golfklubben først opnå godkendelse fra det relevante, autoriserede forbund.
 7. Sikre, at golfbanen er markeret i overensstemmelse med Golfreglerne.