Det antal handicapslag, som en spiller modtager – før en eventuel Spillehandicapjustering – for spil fra et specifikt teested, som bestemt ud fra Slope Rating og Course Rating minus Par (se Regel 6.1).