En beskrivelse, der identificerer den type af tællende score, der optræder i en spillers scorearkiv (se Appendix B).