Regel 5.8 Begrænsning på stigning i handicap – Cap

Det forudsættes at en golfspiller har en underliggende spillestyrke, som på den korte bane (365 dage/et år) ikke ændrer sig markant. Et pludseligt formdyk med mange dårlige scores bør således ikke resultere i et markant højere Handicap.

Et Handicap bør derfor ikke stige markant fra et grundniveau, der defineres som det laveste Handicap, opnået af en spiller over de 365 dage op til dagen, hvor runden, der er forud for den nuværende, blev spillet. Handicappet er således altid forankret til dette Laveste Handicap. Denne Cap, som er for spillere med minimum 20 scores, kommer i to trin:

  1. Soft cap zone. Soft cap udløses, når forskellen mellem en spillers nye, beregnede Handicap og deres Laveste Handicap er mellem 3,0 og 7,0 slag. Når det er tilfældet, begrænses stigningen herimellem med 50%.
  2. Hard cap. Hvis forskellen fra Laveste Handicap er 7 eller flere slag begrænses stigningen til 5 slag. Hard cap udløses for at sætte en hård øvre grænse for, at en spillers Handicap maksimalt kan stige med 5 slag.

En spillers Laveste Handicap vil altid (efter 20 scores) fremgå af scorearkivet før en runde, og vil efter runden fungere som en bremse på, hvor meget handicappet kan stige.

Der er ingen grænse for, hvor meget en spillers Handicap kan falde.

Procedurerne for soft cap og hard cap iværksættes først efter, at det Laveste Handicap er etableret.

(Se figur 5.8)

Et eksempel:

En spiller har inden for det seneste år haft et Laveste Handicap på 20,0 (og dermed en Soft cap zone på 23,0 til 27,0), men spiller i en periode langt fra sit Handicap og afleverer mange høje Handicapresultater. Efter seneste runde resulterer gennemsnittet af de 8 bedste i et Handicap på 26,0. MEN, da 26,0 ligger i Soft cap zonen fra 23,0 til 27,0, skal andelen, der ligger i Soft cap zonen på 23,0, reduceres med halvdelen. Vi beregner først forskellen: 26,0-23,0=3,0.

Dernæst skal forskellen halveres: 3,0/2=1,5. Stigningen i Handicappet reduceres altså til 1,5 og Handicappet stiger derfor kun til 24,5 i stedet for 26,0.

Men spilleren fortsætter desværre med at spille langt over sit grundniveau og gennemsnittet af de 8 bedste Handicapresultater er nu 28,0.

MEN, da 28,0 resulterer i et Handicap, der er mere end 7 over Laveste Handicap, begrænses stigningen direkte til hard cap på + 5, dvs. 25,0.

Spillerens Handicap kan nu ikke stige yderligere, før det Laveste Handicap ændrer sig, og det vil det gøre i takt med, at tiden går, og at det er mere end et år siden, spilleren havde et Handicap på 20,0.